Excel DATEVALUE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce DATEVALUE formülünün Türkçe karışılığı TARİHSAYISI formülüdür.

Aşağıda TARİHSAYISI fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Kısa Tanımı

TARİHSAYISI fonksiyonu metin olarak depolanan tarihi Excel'in tarih olarak tanıyacağı bir seri numarasına dönüştürür. Örneğin, =TARİHSAYISI ("1/1/2008") formülü 1/1/2008 tarihinin seri numarası olan 39448'i verir.

Not TARİHSAYISI fonksiyonunun verdiği seri numarası, bilgisayarınızın sistem tarihi ayarlarına bağlı olarak önceki örnektekinden farklı olabilir.

Çalışma sayfasında metin biçiminde tarihler varsa ve bunlarda tarih olarak filtre uygulama, sıralama veya biçimlendirme işlemleri yapmak veya bunları tarih hesaplamalarında kullanmak istiyorsanız, TARİHSAYISI fonksiyonu yararlı olur.

Tarih seri numarasını tarih olarak görüntülemek için, hücreye tarih biçimi uygulamalısınız. Ayrıca Bkz bölümünde, sayıları tarih olarak görüntüleme hakkında daha fazla bilgiye ulaşmanızı sağlayan bağlantılar bulabilirsiniz.

TARİHSAYISI (DATEVALUE) Formülü Kullanımı

 TARİHSAYISI (tarih_metni) 

TARİHSAYISI fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Tarih_metni   - Girilmesi Zorunludur : Excel tarih biçimindeki bir tarihi temsil eden metin veya Excel tarih biçimindeki tarihi temsil eden metnin bulunduğu bir hücreye başvuru (hücre başvurusu: Bir hücrenin nda kapladığı koordinatlar kümesi. Örneğin sütun B ile satır 3'ün kesişiminde görüntülenen hücre başvurusu B3'tür.) . Örneğin, "30/1/2008" veya "30-Oca-2008" tarihleri temsil eden, çift tırnak içine alınmış metin dizeleridir.

    Windows için varsayılan tarih sistemi kullanıldığında, tarih_metni değişkeni 1 Ocak 1900'den 31 Aralık 9999'a kadar olan bir tarihi ifade etmelidir. Macintosh için Excel'de varsayılan tarih sistemi kullanıldığında, tarih_metni değişkeni 1 Ocak 1904'ten 31 Aralık 9999'a kadar olan bir tarihi ifade etmelidir. Tarih_metni değişkeni bu aralığın dışındaysa TARİHSAYISI fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.

    Tarih_metni değişkeninin yıl bölümü belirtilmezse, TARİHSAYISI fonksiyonu bilgisayarınızın yerleşik saatinden geçerli yılı kullanır. Tarih_metni değişkenindeki zaman bilgisi göz ardı edilir.

Bazı Uyarılar

  • Excel, hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir ve 1 Ocak 1900'den 39.447 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in seri numarası 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
  • İşlevlerin çoğu tarih değerlerini kendiliğinden seri sayılarına dönüştürür.

Örnek

A B C
Data
11
3
2008
Formül Açıklama Sonuç
=TARİHSAYISI ("22.08.2008")1900 tarih sistemi kullanılarak metin tarihinin seri numarası.39682
=TARİH SAYISI ("22-AĞU-2008")1900 tarih sistemi kullanılarak metin tarihinin seri numarası.39682
=TARİHSAYISI ("2008.02.23")1900 tarih sistemi kullanılarak metin tarihinin seri numarası.39501
=TARİHSAYISI ("5-TEM")1900 tarih sistemi kullanılarak ve bilgisayarın yerleşik saatinin geçerli yıl olarak 2008'i verdiği varsayılarak, metin tarihinin seri numarası.39634
=TARİHSAYISI (A2 &"/" & A3 &"/" & A4)A2, A3 ve A4 hücrelerindeki verilerin art arta eklenmesiyle oluşturulan tarihin seri numarası.39755

Not Seri numarasını tarih olarak görmek için hücreyi seçin ve ardından Giriş sekmesinin Sayı grubunda Sayı Biçimi 'nin yanındaki oku tıklatın ve sonra Kısa Tarih veya Uzun Tarih 'i tıklatın.


  • Tarih ve saat fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft