Excel DAY Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce DAY formülünün Türkçe karışılığı GÜN formülüdür.

Aşağıda GÜN fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Kısa Tanımı

Seri numarayla gösterilen bir tarihin gününü verir. Gün 1 - 31 arasında bir tamsayı olarak verilir.

GÜN (DAY) Formülü Kullanımı

 GÜN (seri_numarası) 

GÜN fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Seri_numarası   - Girilmesi Zorunludur : Bulmak istediğiniz günün tarihidir. Tarihler, TARİH fonksiyonu kullanılarak ya da diğer formüllerin veya fonksiyonların sonuçları olarak girilmelidir. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşabilir.

Bazı Uyarılar

Microsoft Excel, hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir ve 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in seri numarası 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.

YIL, AY ve GÜN fonksiyonlarınde verilen değerler, sağlanan tarih değerinin görüntü biçimine bakılmaksızın Gregoryen takvim değerleri olacaktır. Örneğin, sağlanan tarihin görüntü biçimi Hicri (Hicri takvim: İslami bölgelerde kullanılan ay takvimi.) ise, YIL, AY ve GÜN fonksiyonlarınde verilen değerler eşdeğer Gregoryen takvim tarihiyle ilişkili değerler olacaktır.

Örnek

A B
Tarih
15-Nis-2008
Formül Açıklama (Sonuç)
=GÜN (A2)Yukarıdaki tarihin günü (15)

  • Tarih ve saat fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft