Excel DAYS360 Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce DAYS360 formülünün Türkçe karışılığı GÜN360 formülüdür.

Aşağıda GÜN360 fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Kısa Tanımı

GÜN360 fonksiyonu 360 günlük yıl temelinde (ayda 30 gün) iki tarih arasındaki gün sayısını verir. Muhasebe sisteminiz 30 günlük ayları temel alıyorsa, ödemeleri hesaplamanıza yardımcı olması için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

GÜN360 (DAYS360) Formülü Kullanımı

 GÜN360 (başlangıç_tarihi,bitiş_tarihi,[yöntem]) 

GÜN360 fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Başlangıç_tarihi, bitiş_tarihi   - Girilmesi Zorunludur : Aralarındaki gün sayısını öğrenmek istediğiniz iki tarih. Başlangıç_tarihi , bitiş_tarihi değişkeninde belirtilen tarihten sonra geliyorsa, GÜN360 fonksiyonu negatif bir sayı verir. Tarihler, TARİH fonksiyonu kullanılarak girilmeli veya diğer formüllerin ya da fonksiyonların sonuçlarından türetilmelidir. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşabilir.
  • Yöntem   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Hesaplamada Avrupa ya da ABD yönteminin kullanılacağını belirleyen mantıksal değer.
    Yöntem Tanım
    YANLIŞ ya da belirtilmemişAmerika (NASD) yöntemi. Başlangıç tarihi bir ayın son günü ise, aynı ayın 30. günü haline gelir. Bitiş tarihi ayın son günü ise ve başlangıç tarihi ayın 30'undan önceyse, bitiş tarihi sonraki ayın 1. günü haline gelir; tersi durumda, bitiş tarihi aynı ayın 30. gününe eşit olur.
    DOĞRUAvrupa yöntemi. Başlangıç tarihi ve bitiş tarihi ayın 31. günüyse, aynı ayın 30. gününe eşit olur.

Not Excel, hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir ve 1 Ocak 1900'den 39.447 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in seri numarası 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.

Örnek

A B C
Tarihler
1/1/2008
30.1.2008
1.2.2008
31/12/2008
Formül Açıklama Sonuç
=GÜN360 (A3,A4)360 günlük yıl temelinde, 30/1/2008 ile 1/2/2008 tarihleri arasındaki gün sayısı.1
=GÜN360 (A2,A5)360 günlük yıl temelinde, 1/1/2008 ile 31/12/2008 tarihleri arasındaki gün sayısı.360
=GÜN360 (A2,A4)360 günlük yıl temelinde, 1/1/2008 ile 1/2/2008 tarihleri arasındaki gün sayısı.30

  • Tarih ve saat fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft