Excel DB Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce DB formülünün Türkçe karışılığı AZALANBAKİYE formülüdür.

Aşağıda AZALANBAKİYE fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Belirli bir dönem için bir malın yıpranmasını sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir.

AZALANBAKİYE (DB) Formülü Kullanımı

 AZALANBAKİYE (maliyet, hurda, ömür, dönem, [ay]) 

AZALANBAKİYE fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Maliyet   - Girilmesi Zorunludur : Malın ilk maliyetidir.
 • Hurda   - Girilmesi Zorunludur : Amortisman sonundaki değerdir (malın hurda değeri de denir) .
 • Ömür   - Girilmesi Zorunludur : Malın amorti edildiği dönem sayısıdır (malın yararlı ömrü de denir) .
 • Dönem   - Girilmesi Zorunludur : Yıpranmayı hesaplamak istediğiniz dönemdir. Dönem, ömürle aynı birimleri kullanmalıdır.
 • Ay   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : İlk yıldaki ay sayısıdır. Ay girilmezse, 12 olduğu varsayılır.

Bazı Uyarılar

 • Sabit azalan bakiye yöntemi, yıpranmayı sabit bir oranda hesaplar. AZALANBAKİYE, bir dönemin yıpranmasını hesaplamak için aşağıdaki formülleri kullanır:

  (maliyet - önceki dönemlerin toplam yıpranması) * oran

  burada:

  oran = 1 - ( (hurda / maliyet) ^ (1 / ömür) ) , noktadan sonra üç basamağa yuvarlanır

 • İlk ve son dönemlerin yıpranması, özel bir durumdur. İlk dönem için AZALANBAKİYE şu formülü kullanır:

  maliyet * oran * ay / 12

 • Son dönem için, AZALANBAKİYE şu formülü kullanır:

  ( (maliyet - önceki dönemlerin toplam yıpranması) * oran * (12 - ay) ) / 12

Örnek

A B
Veri Açıklama
1.000.000İlk maliyet
100.000Hurda değeri
6Yıl cinsinden ömrü
Formül Açıklama (Sonuç)
=AZALANBAKİYE (A2;A3;A4;1;7)Yalnızca 7 ayın hesaba katılmasıyla birinci yıldaki yıpranma (186.083,33)
=AZALANBAKİYE (A2;A3;A4;2;7)İkinci yıldaki yıpranma (259.639,42)
=AZALANBAKİYE (A2;A3;A4;3;7)Üçüncü yıldaki yıpranma (176.814,44)
=AZALANBAKİYE (A2;A3;A4;4;7)Dördüncü yıldaki yıpranma (120.410,64)
=AZALANBAKİYE (A2;A3;A4;5;7)Beşinci yıldaki yıpranma (81.999,64)
=AZALANBAKİYE (A2;A3;A4;6;7)Altıncı yıldaki yıpranma (55.841,76)
=AZALANBAKİYE (A2;A3;A4;7;7)Yalnızca 5 ayın hesaba katılmasıyla, yedinci yıldaki yıpranma (15.845,10)

 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft