Excel DDB Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce DDB formülünün Türkçe karışılığı ÇİFTAZALANBAKİYE formülüdür.

Aşağıda ÇİFTAZALANBAKİYE fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir malın belirlenen dönem içindeki yıpranmasını çift azalan bakiye yöntemini veya sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir.

ÇİFTAZALANBAKİYE (DDB) Formülü Kullanımı

 ÇİFTAZALANBAKİYE (maliyet, hurda, ömür, dönem, [faktör]) 

ÇİFTAZALANBAKİYE fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Maliyet   - Girilmesi Zorunludur : Malın ilk maliyetidir.
 • Hurda   - Girilmesi Zorunludur : Amortisman sonundaki değerdir (malın hurda değeri de denir) . Bu değer 0 olabilir.
 • Ömür   - Girilmesi Zorunludur : Malın amorti edildiği dönem sayısıdır (malın yararlı ömrü de denir) .
 • Dönem   - Girilmesi Zorunludur : Yıpranmayı hesaplamak istediğiniz dönemdir. Dönem, ömürle aynı birimleri kullanmalıdır.
 • Faktör   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Bakiyenin azalma oranıdır. Faktör girilmezse, 2 olarak varsayılır (çift azalan bakiye yöntemi) .

Önemli Beş değişkenin tümünün pozitif sayı olması gerekir.

Bazı Uyarılar

 • Çift azalan bakiye yöntemi, yıpranmayı hızlandırılmış oranda hesaplar. Yıpranma ilk dönemde en yüksek değerindedir ve bunu izleyen dönemlerde azalır. ÇİFTAZALANBAKİYE, bir dönem için yıpranmayı hesaplamak amacıyla aşağıdaki formülü kullanır:

   Min ( (maliyet - önceki dönemlerin toplam yıpranması) * (faktör/ömür) , (maliyet - hurda - önceki dönemlerin toplam yıpranması) ) 

 • Çift azalan bakiye yöntemini kullanmak istemiyorsanız faktörü değiştirin.
 • Yıpranma azalan bakiye hesaplamasından daha büyük olduğunda doğrusal yıpranma yöntemine geçmek isterseniz DAB fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Örnek

A B
Veri Açıklama
2400İlk maliyet
300Hurda değeri
10Yıl cinsinden ömrü
Formül Açıklama (Sonuç)
=ÇİFTAZALANBAKİYE (A2;A3;A4*365;1)Birinci gündeki yıpranma. Microsoft Excel otomatik olarak faktörün 2 olduğunu varsayar. (1,32)
=ÇİFTAZALANBAKİYE (A2;A3;A4*12;1;2)Birinci aydaki yıpranma (40,00)
=ÇİFTAZALANBAKİYE (A2;A3;A4;1;2)Birinci yıldaki yıpranma (480,00)
=ÇİFTAZALANBAKİYE (A2;A3;A4;2;1,5)Çift azalan bakiye yönteminin yerine 1,5 değerinde bir faktör kullanıldığında ikinci yıldaki yıpranma (306,00)
=ÇİFTAZALANBAKİYE (A2;A3,A4;10)Onuncu yıldaki yıpranma. Microsoft Excel otomatik olarak faktörün 2 olduğunu varsayar. (22,12)

Not Sonuçlar iki ondalık basamağa yuvarlanmıştır.


 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft