Excel DEC2BIN Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce DEC2BIN formülünün Türkçe karışılığı DEC2BIN formülüdür.

Aşağıda DEC2BIN fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Ondalık sayıyı ikiliye dönüştürür.

DEC2BIN (DEC2BIN) Formülü Kullanımı

 DEC2BIN (sayı, [basamak]) 

DEC2BIN fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Dönüştürmek istediğiniz onluk tabandaki tamsayıdır. Sayı negatifse, geçerli basamak değerleri göz ardı edilir ve DEC2BIN fonksiyonu, en önemlisinin işaret biti olduğu 10 karakterli (10 bit) ikili bir sayı verir. Geri kalan 9 bit büyüklük bitleridir. Negatif sayılar ikiye tamamlama notasyonu kullanılarak gösterilir.
  • Basamak   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak karakter sayısıdır. Basamak belirtilmezse, DEC2BIN fonksiyonu gerekli en az sayıda karakteri kullanır. Basamak, sonuç değerini önce gelen 0'larla (sıfırlar) desteklemek için yararlıdır.

Bazı Uyarılar

  • Sayı < -512 veya sayı > 511 ise, DEC2BIN fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
  • Sayı sayısal değilse, DEC2BIN fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • DEC2BIN için daha çok basamak karakteri gerekiyorsa #SAYI! hata değerini verir.
  • Basamaklar tamsayı değilse kesirli bölüm atılır.
  • Basamaklar sayısal değilse DEC2BIN fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • Basamaklar sıfır veya negatifse DEC2BIN fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=DEC2BIN (9;4)Ondalık 9 karakteri ikili 4 karaktere dönüştürür (1001)
=DEC2BIN (-100)Ondalık -100'ü ikiliye dönüştürür (1110011100)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft