Excel DEC2HEX Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce DEC2HEX formülünün Türkçe karışılığı DEC2HEX formülüdür.

Aşağıda DEC2HEX fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Ondalık sayıyı onaltılığa dönüştürür.

DEC2HEX (DEC2HEX) Formülü Kullanımı

 DEC2HEX (sayı, [basamak]) 

DEC2HEX fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Dönüştürmek istediğiniz onluk tabandaki tamsayıdır. Sayı negatifse basamak göz ardı edilir ve DEC2HEX fonksiyonu, en önemlisinin işaret biti olduğu, 10 karakterli (40 bit) onaltılı bir sayı verir. Geri kalan 39 bit büyüklük bitleridir. Negatif sayılar ikiye tamamlama notasyonu kullanılarak gösterilir.
  • Basamak   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak karakter sayısıdır. Basamak belirtilmezse, DEC2HEX fonksiyonu gerekli en az sayıda karakteri kullanır. Basamak, sonuç değerini önce gelen 0'larla (sıfırlar) desteklemek için yararlıdır.

Bazı Uyarılar

  • Sayı < -549.755.813.888 veya sayı > 549.755.813.887 ise DEC2HEX fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
  • Sayı sayısal değilse DEC2HEX fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • DEC2HEX için daha çok basamak karakteri gerekiyorsa, #SAYI! hata değerini verir.
  • Basamaklar tamsayı değilse kesirli bölüm atılır.
  • Basamaklar sayısal değilse DEC2HEX fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • Basamaklar negatifse DEC2HEX fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=DEC2HEX (100;4)Ondalık 100'ü 4 karakterli onaltılıya dönüştürür (0064)
=DEC2HEX (-54)Ondalık -54'ü onaltılıya dönüştürür (FFFFFFFFCA)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft