Excel DEC2OCT Formülünün Türkçesi

10.10.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce DEC2OCT formülünün Türkçe karışılığı DEC2OCT formülüdür.

Aşağıda DEC2OCT fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Ondalık sayıyı sekizliye dönüştürür.

DEC2OCT (DEC2OCT) Formülü Kullanımı

DEC2OCT(sayı, [basamak])

DEC2OCT fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler  bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Dönüştürmek istediğiniz onluk tabandaki tamsayıdır. Sayı negatifse basamak göz ardı edilir ve DEC2OCT fonksiyonu, en önemlisinin işaret biti olduğu, 10 karakterli (30 bit) sekizli bir sayı verir. Geri kalan 29 bit büyüklük bitleridir. Negatif sayılar ikiye tamamlama notasyonu kullanılarak gösterilir.
  • Basamak   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak karakter sayısıdır. Basamak belirtilmezse, DEC2OCT fonksiyonu gerekli en az sayıda karakteri kullanır. Basamak, sonuç değerini önce gelen 0'larla (sıfırlarla) desteklemek için yararlıdır.

Bazı Uyarılar

  • Sayı < -536.870.912 veya sayı > 536.870.911 ise DEC2OCT fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
  • Sayı sayısal değilse DEC2OCT fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • DEC2OCT için daha çok basamak karakteri gerekiyorsa #SAYI! hata değerini verir.
  • Basamaklar tamsayı değilse kesirli bölüm atılır.
  • Basamaklar sayısal değilse DEC2OCT fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • Basamaklar negatifse DEC2OCT fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.

Örnek

AB
FormülAçıklama (Sonuç)
=DEC2OCT(58;3)Ondalık 58'i sekizliye dönüştürür (072)
=DEC2OCT(-100)Ondalık sekizliye dönüştürür (7777777634)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft