Excel DELTA Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce DELTA formülünün Türkçe karışılığı DELTA formülüdür.

Aşağıda DELTA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

İki değerin eşit olup olmadığını sınar. Sayı1 = sayı2 ise, 1'i, aksi halde 0'ı verir. Bir değerler kümesini filtrelemek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Örneğin, birkaç DELTA fonksiyonunu toplayarak, eşit çiftlerin sayısını hesaplayabilirsiniz. Bu işlev Kronecker Delta fonksiyonu olarak da bilinir.

DELTA (DELTA) Formülü Kullanımı

 DELTA (sayı1, [sayı2]) 

DELTA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı1   - Girilmesi Zorunludur : İlk sayıdır.
  • Sayı2   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : ikinci sayıdır. Belirtilmezse, sayı2'nin sıfır olduğu varsayılır.

Bazı Uyarılar

  • Sayı1 sayısal değilse DELTA fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • Sayı2 sayısal değilse DELTA fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=DELTA (5;4)5'in 4'e eşit olup olmadığını kontrol eder (0)
=DELTA (5;5)5'in 5'e eşit olup olmadığını kontrol eder (1)
=DELTA (0,5;0)0,5'in 0'a eşit olup olmadığını kontrol eder (0)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft