Excel DEVSQ Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce DEVSQ formülünün Türkçe karışılığı SAPKARE formülüdür.

Aşağıda SAPKARE fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Veri noktalarındaki sapmaların karelerinin toplamını örnek ortalamalarından verir.

SAPKARE (DEVSQ) Formülü Kullanımı

 SAPKARE (sayı1, [sayı2], ...) 

SAPKARE fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı1, sayı2, ... Sayı1 gereklidir; izleyen sayılar isteğe bağlıdır. Sapmaların karelerinin toplamını hesaplamak istediğiniz 1 ile 255 arasındaki değişkendir. Virgüllerle ayrılan değişken/ler yerine tek bir dizi veya bir dizi başvurusu da kullanabilirsiniz.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenler; sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olabilir.
  • Doğrudan değişken/ler listesine yazdığınız mantıksal değerler ve sayıların metinsel ifadeleri dikkate alınır.
  • Dizi veya başvuru değişkeninde metin, mantıksal değer veya boş hücre varsa, bu değerler göz ardı edilir; ancak sıfır değerine sahip hücreler dikkate alınır.
  • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan değişken/ler hatalara yol açar.
  • Sapmaların karelerinin toplamının denklemi aşağıdaki gibidir:

    Denklem

Örnek

A B
Veri
4
5
8
7
11
4
3
Formül Açıklama (Sonuç)
=SAPKARE (A2:A8)Verilerin, örnek ortalamalarının üstündeki sapma karelerinin toplamı (48)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft