Excel DISC Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce DISC formülünün Türkçe karışılığı İNDİRİM formülüdür.

Aşağıda İNDİRİM fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir hisse senedine ilişkin indirim oranını verir.

İNDİRİM (DISC) Formülü Kullanımı

 İNDİRİM (düzenleme, vade, fiyat, teminat, [temel]) 

Önemli Tarihler, TARİH fonksiyonu kullanılarak veya diğer formül veya fonksiyonların sonuçları olarak girilmelidir. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşabilir.

İNDİRİM fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Düzenleme   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değer düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.
 • Vade   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.
 • Fiyat   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin 100 TL'lik nominal değeri için fiyatıdır.
 • Teminat   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin 100 TL'lik yeniden satın alma değerinin fiyatıdır.
 • Temel   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak gün sayma temeli türüdür.
  Temel Gün sayma temeli
  0 veya belirtilmemişABD (NASD) 30/360
  1Gerçek/gerçek
  2Gerçek/360
  3Gerçek/365
  4Avrupa 30/360

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel, hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir ve 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in seri numarası 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Düzenleme tarihi, bir kuponun örneğin bir bononun alıcı tarafından satın alındığı tarihtir. Vade tarihi, kuponun süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 30 yıllık bir bononun 1 Ocak 2008 tarihinde piyasaya dağıtıldığını ve bir alıcı tarafından altı ay sonra satın alındığını varsayalım. Dağıtım tarihi 1 Ocak 2008, düzenleme tarihi 1 Temmuz 2008, vade tarihi de 1 Ocak 2008 tarihli dağıtım tarihinden 30 yıl sonrası olan 1 Ocak 2038 olacaktır.
 • Düzenleme, vade ve temel kesirli bölümleri atılarak tamsayıya dönüştürülür.
 • Düzenleme veya vade geçerli tarih seri numarası değilse, İNDİRİM fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
 • Ücret ≤ 0 veya teminat ≤ 0 ise, İNDİRİM fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Temel < 0 veya temel > 4 ise, İNDİRİM fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Düzenleme ≥ vade ise, İNDİRİM fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • İNDİRİM aşağıdaki biçimde hesaplanır:

  Denklem

  burada:

  • T = yıl temeline göre yıldaki gün sayısıdır.
  • GDV = düzenlemeyle vade arasındaki gün sayısı.

Örnek

A B
Veri Açıklama
25 Ocak 2007Düzenleme tarihi
15 Haziran 2007Vade tarihi
97,975Ücret
100Teminat değeri
1Gerçek/gerçek temelde (yukarı bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=İNDİRİM (A2;A3;A4;A5;A6)Yukarıdaki koşullara göre, bonoya ilişkin bono indirim oranı (0,052420213 veya %5,24)

Not Sayıyı yüzde olarak görüntülemek için hücreyi seçip Giriş sekmesinin Sayı grubunda Yüzde Stili 'ni Düğme resmi tıklatın.


 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft