Excel DOLLAR Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce DOLLAR formülünün Türkçe karışılığı LİRA formülüdür.

Aşağıda LİRA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bu Yardım konusunda tanımlanan işlev sayıyı metin biçimine dönüştürür ve para birimi simgesi uygular. İşlevin adı (ve uygulanan simgesi) dil ayarlarınıza bağlıdır.

Bu işlev, para birimi biçimini kullanarak onlukları istenen haneye yuvarlayarak bir sayıyı metne dönüştürür. Kullanılan biçim: #.##0,00 TL_); (#.##0,00 TL) .

LİRA (DOLLAR) Formülü Kullanımı

 LİRA (sayı, [ondalık]) 

LİRA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Bir sayı, sayı içeren bir hücre başvurusu veya sayı hesaplayan bir formüldür.
  • Ondalık   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Ondalık virgülünün sağındaki basamak sayısıdır. Ondalık negatifse, sayı ondalık virgülünün soluna yuvarlanır. Ondalık belirtilmezse, 2 olacağı varsayılır.

Uyarı

Sayı içeren bir hücreyi bir komut kullanarak biçimlendirmek ( Home sekmesinde, Sayı grubunda, Sayı 'nın yanındaki oku tıklatın ve ardından Sayı 'yı tıklatın.) ile bir sayıyı doğrudan LİRA fonksiyonuyle biçimlendirmek arasındaki en önemli fark, LİRA fonksiyonunun sonucu metne dönüştürmesidir. Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusuyla biçimlendirilen bir sayı hala bir sayıdır. Formüllerde LİRA fonksiyonuyle biçimlendirilmiş sayıları kullanmaya devam edebilirsiniz, çünkü Microsoft Excel metin değerleri olarak girilmiş sayıları hesaplama yaparken sayılara dönüştürür.

Örnek

A B
Veri
1234,567
-1234,567
-0,123
99,888
Formül Açıklama (Sonuç)
=LİRA (A2;2)İlk rakamı para birimi biçiminde, ondalık virgülünün iki basamak sağında görüntüler (1.234,57 TL)
=LİRA (A2;-2)İlk rakamı para birimi biçiminde, ondalık virgülünün iki basamak solunda görüntüler (1.200 TL)
=LİRA (A3;-2)İkinci rakamı para birimi biçiminde, ondalık virgülünün iki basamak solunda görüntüler ( (1.200 TL) )
=LİRA (A4;4)Üçüncü rakamı para birimi biçiminde, ondalık virgülünün 4 basamak sağında görüntüler ( (0,1230 TL) )
=LİRA (A5)Dördüncü rakamı para birimi biçiminde, ondalık virgülünün 2 basamak solunda görüntüler (99,89 TL)

  • Metin fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft