Excel DOLLARDE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce DOLLARDE formülünün Türkçe karışılığı LİRAON formülüdür.

Aşağıda LİRAON fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir tamsayı ve bir de kesir bölümüyle gösterilen (örneğin, 1,02) TL cinsinden fiyatı ondalık sayıyla gösterilen TL cinsinden fiyata dönüştürür. Kesirli TL değerleri kimi zaman menkul değer fiyatlarında kullanılır.

Değerin kesir bölümü sizin belirttiğiniz tamsayıya bölünür. Fiyatın, TL'nin 1/16'sı kadar bir duyarlıkla gösterilmesini istiyorsanız, kesir bölümünü 16'ya bölersiniz. Bu durumda, 1,02 değeri 1,125 TL'yi (1 TL + 2/16 = 1,125 TL) temsil eder.

LİRAON (DOLLARDE) Formülü Kullanımı

 LİRAON (kesirli_para, payda) 

LİRAON fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Kesirli_para   - Girilmesi Zorunludur : Birbirinden ondalık simgeyle ayrılmış bir tamsayı bölümü ve bir de kesir bölümüyle gösterilen sayı.
  • Payda   - Girilmesi Zorunludur : Kesrin paydasını göstermek için kullanılan tamsayıdır.

Bazı Uyarılar

  • Payda tamsayı değilse yuvarlanır.
  • Payda 0'dan küçükse LİRAON fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
  • Payda 0'dan büyük veya buna eşitse ve 1'den küçükse, LİRAON fonksiyonu #SAYI/0! hata değerini verir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=LİRAON (1,02;16)1 ve 2/16 olarak gösterilen 1,02'yi ondalık sayıya dönüştürür (1,125) . Kesir değeri 16 olduğundan, fiyat 1/16 TL'lik bir duyarlığa sahiptir.
=LİRAON (1,1;32)1 ve 10/32 olarak gösterilen 1,1'i ondalık sayıya dönüştürür (1,3125) . Kesir değeri 32 olduğundan, fiyat 1/32 TL'lik bir duyarlığa sahiptir.

  • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft