Excel DOLLARFR Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce DOLLARFR formülünün Türkçe karışılığı LİRAKES formülüdür.

Aşağıda LİRAKES fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Ondalık sayıyla gösterilen TL cinsinden fiyatı kesirle gösterilen TL cinsinden fiyata dönüştürür. Menkul değer fiyatları gibi ondalık sayıları kesirli TL değerlerine dönüştürmek için LİRAKES fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

LİRAKES (DOLLARFR) Formülü Kullanımı

 LİRAKES (ondalık_para, payda) 

LİRAKES fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Ondalık_para   - Girilmesi Zorunludur : Ondalık bir sayıdır.
  • Payda   - Girilmesi Zorunludur : Kesrin paydasını göstermek için kullanılan tamsayıdır.

Bazı Uyarılar

  • Payda tamsayı değilse yuvarlanır.
  • Payda 0'dan küçükse LİRAKES fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
  • Payda 0 ise, LİRAKES fonksiyonu #SAYI/0! hata değerini verir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=LİRAKES (1,125;16)1,125 ondalık sayısını 1 ve 2/16 olarak okunan bir sayıya dönüştürür (1,02)
=LİRAKES (1,125;32)1,125 ondalık sayısını 1 ve 1/8 olarak okunan bir sayıya dönüştürür (1,04)

  • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft