Excel DPRODUCT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce DPRODUCT formülünün Türkçe karışılığı VSEÇÇARP formülüdür.

Aşağıda VSEÇÇARP fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Aşağıdaki bölümlerde karmaşık ölçüt örnekleri verilmektedir.

Bir sütunda birden fazla ölçüt

Boole mantığı: (Satış Temsilcisi = "Mersin" YADA Satış Temsilcisi = "Hanif")

Bir sütun için birden fazla ölçütü karşılayan satırları bulmak için, ölçütleri, ölçüt aralığının farklı satırlarına, doğrudan birbirinin altına yazın.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10) , ölçüt aralığı (B1:B3) , Satış Temsilcisi sütununda "Mersin" veya "Hanif" değerini içeren satırları (A8:C10) görüntüler.

A B C
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
=Mersin
=Hanif
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
İçeceklerSalah 5122 TL
Et ürünleri Mersin 450 TL
sebze Hanif 6328 TL
Sebze Mersin 6544 TL

Bütün ölçütlerin doğru olması gerektiği birden fazla sütunda birden fazla ölçüt

Boole mantığı: (Tür = "Sebze" VE Satışlar > 1000)

Birden fazla sütunda birden fazla ölçütü karşılayan satırları bulmak için, bütün ölçütleri, ölçüt aralığının aynı satırına girin.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10) , ölçüt aralığı (A1:C2) , Tür sütununda "Sebze" değerini içeren ve Satışlar sütunundaki değeri 1.000 TL'nin üzerinde olan bütün satırları (A9:C10) görüntüler.

A B C
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
=Sebze>1.000.000
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
İçeceklerSalah 5122 TL
Et ürünleriEtikan 450 TL
sebze Hanif 6328 TL
Sebze Mersin 6544 TL

Herhangi bir ölçütün doğru olabileceği birden fazla sütunda birden fazla ölçüt

Boole mantığı: (Tür = "Sebze" YADA Satış Temsilcisi = "Mersin")

Herhangi bir ölçütün doğru olabileceği birden fazla sütunda birden fazla ölçütü karşılayan satırları bulmak için, ölçütleri, ölçüt aralığının farklı satırlarına yazın.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10) , ölçüt aralığı (A1:B3) , Tür sütununda "Sebze" değerini ve Satış Temsilcisi sütununda "Mersin" değerini içeren bütün satırları (A8:C10) görüntüler.

A B C
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
=Sebze
=Mersin
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
İçeceklerUludağ 5122 TL
Et ürünleri Mersin 450 TL
sebze Hanif 6328 TL
Sebze Mersin 6544 TL

Her biri birden fazla sütun için ölçüt içeren birden fazla ölçüt kümesi

Boole mantığı: ( (Satış Temsilcisi = "Mersin" VE Satışlar >3000) YADA (Satış Temsilcisi = "Hanif" VE Satışlar > 1500) )

Her biri birden fazla sütun için ölçüt içeren birden fazla ölçüt kümesini karşılayan satırları bulmak için, her ölçüt kümesini ayrı satıra yazın.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10) , ölçüt aralığı (B1:C3) , Satış Temsilcisi sütununda "Mersin" değerini içeren ve Satışlar sütunundaki değeri 3.000 TL'nin üzerinde olan bütün satırları veya Satış Temsilcisi sütununda "Hanif" değerini içeren ve Satışlar sütunundaki değeri 1.500 TL'nin üzerinde olan satırları (A9:C10) görüntüler.

A B C
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
=Mersin>3.000.000
=Hanif>1.500.000
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
İçeceklerSalah 5122 TL
Et ürünleriEtikan 450 TL
sebze Hanif 6328 TL
Sebze Mersin 6544 TL

Her biri tek bir sütun için ölçüt içeren birden fazla ölçüt kümesi

Boole mantığı: ( (Satışlar > 6000 VE Satışlar < 6500 ) YADA (Satışlar < 500) )

Her biri tek bir sütun için ölçüt içeren birden fazla ölçüt kümesini karşılayan satırları bulmak için, aynı sütun başlığına sahip birden fazla sütun ekleyin.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10) , ölçüt aralığı (C1:D3) , Satışlar sütununda 6.000 ile 6.500 arasındaki değerleri ve 500'ün altındaki değerleri içeren satırları (A8:C10) görüntüler.

A B C D
Tür Satış Temsilcisi Satışlar Satışlar
>6000<6500
<500.000
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
İçeceklerSalah 5122 TL
Et ürünleri Mersin 450 TL
sebze Hanif 6328 TL
ÜrünEtikan 6544 TL

Bazı karakterleri paylaşan, ancak tümüyle eşleşmeyen metin değerlerini bulma ölçütleri

Bazı karakterleri paylaşan, ancak tümüyle eşleşmeyen metin değerlerini bulmak için, aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

 • Bir sütunda belli bir veya birden fazla karakterle başlayan metin değerlerinin bulunduğu satırları bulmak için, o karakterleri eşittir (=) işaretini kullanmadan yazın. Örneğin, ölçüt olarak Mer metnini yazarsanız, Excel "Mersin", "Mercan" ve "Meral" değerlerini bulur.
 • Bir joker karakter kullanabilirsiniz.

  Aşağıdaki joker karakterler karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilir.

  Kullanılacak karakter Bulunacak
  ? (soru işareti)Herhangi bir tek karakter
  Örneğin, ata?an, "atakan" ve "atacan" sözcüklerini bulur
  * (yıldız işareti)Herhangi bir sayıda karakter
  Örneğin, *doğu, "Kuzeydoğu" ve "Güneydoğu" sözcüklerini bulur
  ~ (tilde simgesi) , arkasından ?, * ya da ~Bir soru işareti, yıldız işareti ya da tilde (~) simgesi
  Örneğin, fy91~?, "fy91?" metnini bulur

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10) , ölçüt aralığı (A1:B3) , Tür sütununda ilk iki karakteri "Et" olan veya Satış Temsilcisi sütununda ikinci karakteri "a" olan satırları (A7:C9) görüntüler.

A B C
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
Et
=?a*
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
İçecekler Salah 5122 TL
Et ürünleri Mersin 450 TL
sebze Hanif 6328 TL
ÜrünEtikan 6544 TL

Bir formülün sonucu olarak oluşturulan ölçütler

Ölçüt olarak, formülle (formül: Hücrede, bir araya geldiklerinde yeni bir değer üreten bir dizi değer, hücre başvurusu, ad, fonksiyon veya işleç. Bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar.) elde edilen bir hesaplanmış değeri kullanabilirsiniz. Buradaki önemli noktaları aklınızda tutun:

 • Formül, DOĞRU veya YANLIŞ değerini vermelidir.
 • Formül kullandığınız için, formülü normalde yazdığınız gibi yazın ve ifadeyi aşağıdaki şekilde yazmayın:

  =''= giriş ''

 • Sütun etiketini ölçüt etiketi olarak kullanmayın; ölçüt etiketini boş bırakın veya aralıkta sütun etiketi (aşağıdaki örnekte, Hesaplanan Ortalama ve Tam Eşleşme) olmayan bir etiket kullanabilirsiniz.

  Formülde, göreli bir hücre başvurusu ya da aralık adı yerine, bir sütun etiketi kullanırsanız, Excel, ölçütü içeren hücrede #AD? ya da #DEĞER! gibi bir hata değeri görüntüler. Bu hatayı göz ardı edebilirsiniz; çünkü aralığa nasıl filtre uygulandığını etkilemez.

 • Ölçüt olarak kullandığınız formülün ilk satırdaki ilişkili hücreye başvurmak için göreli başvuru (göreli başvuru: Bir formülde, hücrenin, formülü ve başvurulan hücreyi içeren hücrenin göreli konumunu esas alan adresi. Formülü kopyalarsanız, başvuru otomatik olarak ayarlanır. Göreli başvuru A1 biçimini alır.) kullanması gerekir (aşağıdaki örneklerde C7 ve A7) .
 • Formüldeki diğer tüm başvuruların mutlak başvurular (mutlak hücre başvurusu: Bir formülde hücrenin, formülü içeren hücrenin konumundan bağımsız olan tam adresi. Mutlak hücre başvurusu $A$1 şeklindedir.) olması gerekir.

Aşağıdaki alt bölümlerde, bir formülün sonucu olarak oluşturulan ölçütlerle ilgili belirli örnekler verilmektedir.

Veri aralığındaki tüm değerlerin ortalamasından daha büyük değerler için filtre uygulama

Aşağıdaki veri aralığında (A6:D10) , ölçüt aralığı (D1:D2) , Satışlar sütununda, bu sütundaki tüm değerlerin ortalamasından daha büyük değer içeren satırları (C7:C10) görüntüler. Formülde "C7", veri aralığının ilk satırının (7) filtre uygulanmış sütununa (C) başvurmaktadır.

A B C D
Tür Satış Temsilcisi Satışlar Hesaplanan Ortalama
=C7>ORTALAMA ($C$7:$C$10)
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
İçecekler Salah 5122 TL
Et ürünleriMersin 450 TL
sebze Hanif 6328 TL
Sebze Mersin 6544 TL
Büyük/küçük harf duyarlı bir aramayla metin için filtre uygulama

Veri aralığında (A6:D10) , ölçüt aralığı (D1:D2) , büyük/küçük harf duyarlı bir arama yapmak için ÖZDEŞ fonksiyonunu kullanarak Tür sütununda "Sebze" değerini içeren satırları (A10:C10) görüntüler. Formülde "A7", veri aralığının ilk satırının (7) filtre uygulanmış sütununa (A) başvurmaktadır.

A B C D
Tür Satış Temsilcisi Satışlar Tam Eşleşme
=ÖZDEŞ (A7;"Sebze")
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
İçeceklerSalah 5122 TL
Et ürünleriMersin 450 TL
sebzeHanif 6328 TL
Sebze Mersin 6544 TL

 • Veritabanı fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft