Excel DSUM Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce DSUM formülünün Türkçe karışılığı VSEÇTOPLA formülüdür.

Aşağıda VSEÇTOPLA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Listede veya veritabanında bulunan bir kayıt alanındaki (sütun) , belirttiğiniz koşulları karşılayan sayıları toplar.

VSEÇTOPLA (DSUM) Formülü Kullanımı

 VSEÇTOPLA (veritabanı, alan, ölçüt) 

VSEÇTOPLA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Veritabanı   - Girilmesi Zorunludur : Listeyi veya veritabanını oluşturan hücre aralığıdır. Bir veritabanı, içindeki ilişkili bilgi satırlarının kayıtlar ve veri sütunlarının alanlar olduğu bir bağlantılı veriler listesidir. Listenin ilk satırı her sütunun etiketini içerir.
 • Alan   - Girilmesi Zorunludur : İşlev için hangi sütunun kullanıldığını belirtir. "Yaş" veya "Verim" örneğindeki gibi çift tırnak işareti arasına yerleştirilmiş bir metin olarak sütun etiketini girin veya sütunun listedeki konumunu gösteren bir sayı (tırnak işareti arasına almadan) girin: ilk sütun için 1, ikinci sütun için 2, vb.
 • Ölçüt   - Girilmesi Zorunludur : Belirttiğiniz koşulları içeren bir hücre aralığıdır. Ölçüt değişken/leri için herhangi bir aralığı en az bir sütun etiketi ve sütun koşulunu belirttiğiniz sütun etiketinin altında en az bir hücre içerdiği sürece kullanabilirsiniz.

  Ölçüt örnekleri için burayı tıklatın.

Bazı Uyarılar

 • Ölçüt değişken/leri için herhangi bir aralığı en az bir sütun etiketi ve sütun etiketinin altında sütun koşulunu belirtmek için en az bir hücre içerdiği sürece, kullanabilirsiniz.

  Örneğin, G1:G2 aralığı G1'de Gelir sütun başlığını ve G2'de miktar olarak 10.000 TL değerini içeriyorsa, aralığı GelirEşleştir olarak tanımlayabilir ve bu adı veritabanı fonksiyonlarınde ölçüt değişken olarak kullanabilirsiniz.

 • Ölçüt aralığı, nın istenen yerine konabilse de, ölçüt aralığını listenin altına yerleştirmeyin. Listeye ayrıntılı bilgi eklerseniz, yeni bilgiler listenin altındaki ilk satıra eklenir. Listenin altındaki satır boş değilse, Microsoft Excel yeni bilgileri ekleyemez.
 • Ölçüt aralığının listeyle çakışmadığından emin olun.
 • Bir veritabanında tüm bir sütunda bir işlem gerçekleştirmek için ölçüt aralığındaki sütun etiketlerinin altına boş bir satır girin.

Örnekler

A B C D E F
Ağaç Yükseklik Yaş Verim Kar Yükseklik
="=Elma">10<16
="=Armut"
Ağaç Yükseklik Yaş Verim Kar
Elma182014105,00
Armut12121096,00
Kiraz13149105,00
Elma14151075,00
Armut98876,80
Elma89645,00
Formül Açıklama (Sonuç)
=VSEÇTOPLA (A4:E10, "Kar", A1:A2)Elma ağaçlarından elde edilen toplam kar. (225)
=VSEÇTOPLA (A4:E10, "Kar", A1:F2)Yüksekliği 10 ve 16 arasında olan elma ağaçlarından elde edilen toplam kar. (75)

Ölçüt örnekleri

Önemli

 • Hücreye metin veya değer yazarken eşittir işareti formül belirttiğinden Microsoft Excel ne yazdığınızı değerlendirir; bununla birlikte bu işlem istenmeyen filtre sonuçlarına neden olabilir. Metin veya değer için eşitlik karşılaştırması işlecini göstermek için, ölçüt aralığında uygun hücreye ölçütü bir dize ifadesi olarak yazın:

  =''= giriş ''

  Burada giriş bulmak istediğiniz metin veya değerdir. Örneğin:

  Hücreye yazdığınız Excel'in değerlendirip görüntülediği
  ="=Oktay"=Oktay
  ="=3000"=3000
 • Metin verilerine filtre uygulandığında Excel büyük ve küçük harf karakterler arasında ayrım yapmaz. Ancak, büyük-küçük harf duyarlı arama gerçekleştirmek için formül kullanabilirsiniz. Örneğini görmek için bkz. Büyük-küçük harfe duyarlı arama kullanarak metne filtre uygulama.

Aşağıdaki bölümlerde karmaşık ölçüt örnekleri veriliyor.

Tek sütunda birden çok ölçüt

Boole mantığı: (Satış Temsilcisi = "Oktay" VEYA Satış Temsilcisi = "Ersan")

Tek sütun için birden çok ölçütü karşılayan satırları bulmak için, ölçütleri doğrudan ölçüt aralığında ayrı satırlara alt alta yazın.

Aşağıdaki veri aralığında (6:C10) , ölçüt aralığı (B1:B3) Satış Temsilcisi sütunundaki "Oktay" veya "Ersan" değerini içeren satırları görüntüler (A8:C10) .

A B C
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
=Oktay
=Ersan
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
İçeceklerSalah 5122 TL
Et ürünleri Oktay 450 TL
ürün Ersan 6328 TL
Ürün Oktay 6544 TL

Birden çok sütunda tümünün doğru olması gereken birden çok ölçüt

Boole mantığı: (Tür = "Ürün" VE Satışlar > 1000)

Birden çok sütunda birden çok ölçüte uyan satırları bulmak için, ölçütlerin tümünü ölçüt aralığında aynı satıra yazın.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10) , ölçüt aralığı (A1:C2) Tür sütununda "Ürün" olan ve Satışlar sütunundaki değeri 1.000 TL üzerinde olan tüm satırları görüntüler (A9:C10) .

A B C
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
=Ürün>1.000.000
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
İçeceklerSalah 5122 TL
Et ürünleriEtikan 450 TL
ürün Ersan 6328 TL
Ürün Oktay 6544 TL

Birden çok sütunda herhangi birinin doğru olabileceği birden çok ölçüt

Boole mantığı: (Tür = "Ürün" VEYA Satış Temsilcisi = "Oktay")

Birden çok sütundaki birden çok ölçütü karşılayan satırları bulmak için, ölçütlerden doğru olanlar bulunduğunda, ölçütleri ölçüt aralığının farklı satırlarına yazın.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10) , ölçüt aralığı (A1:B3) Tür sütununda "Ürün" veya Satış Temsilcisi sütununda "Oktay" değerini içeren tüm satırları görüntüler (A8:C10) .

A B C
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
=Ürün
=Oktay
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
İçeceklerUludağ 5122 TL
Et ürünleri Oktay 450 TL
ürün Ersan 6328 TL
Ürün Oktay 6544 TL

Her biri birden çok sütun için ölçüt içeren birden çok ölçüt kümesi

Boole mantığı: ( (Satış Temsilcisi = "Oktay" VE Satışlar >3000) VEYA (Satış Temsilcisi = "Ersan" VE Satışlar > 1500) )

Her birinde birden çok sütun için ölçütün yer aldığı birden çok ölçüt kümesini karşılayan satırları bulmak için, her ölçüt kümesini ayrı bir satıra yazın.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10) , veri aralığı (B1:C3) Satış Temsilcisi sütununda "Oktay", Satışlar sütununda da 3.000 TL üzerinde olan değerleri içeren veya Satış Temsilcisi sütununda "Ersan", Satışlar sütununda da 1.500 TL üzerinde olan değerleri içeren satırları görüntüler (A9:C10) .

A B C
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
=Oktay>3.000.000
=Ersan>1.500.000
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
İçeceklerSalah 5122 TL
Et ürünleriEtikan 450 TL
ürün Ersan 6328 TL
Ürün Oktay 6544 TL

Her biri tek bir sütun için ölçüt içeren birden çok ölçüt kümesi

Boole mantığı: ( (Satışlar > 6000 VE Satışlar < 6500 ) VEYA (Satışlar < 500) )

Her birinde tek bir sütun için ölçütün yer aldığı birden çok ölçüt kümesini karşılayan satırları bulmak için, sütun başlığı aynı olan birden çok sütunu ekleyin.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10) , ölçüt aralığı (C1:D3) , Satışlar sütununda 6.000 ile 6.500 arasındaki değerleri ve 500'ün altındaki değerleri içeren satırları (A8:C10) görüntüler.

A B C D
Tür Satış Temsilcisi Satışlar Satışlar
>6000<6500
<500.000
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
İçeceklerSalah 5122 TL
Et ürünleri Oktay 450 TL
ürün Ersan 6328 TL
ÜrünEtikan 6544 TL

Bazı karakterleri paylaşıp diğerlerini paylaşmayan metin değerlerini bulmak için ölçütler

Bazı karakterleri paylaşıp diğerlerini paylaşmayan metin değerlerini bulmak için aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

 • Eşittir işareti (=) olmadan bir veya birkaç karakteri, sütunda bu karakterlerle başlayan metin değerine sahip satırları bulmak için yazın. Örneğin, ölçüt olarak Sal yazarsanız, Excel "Salah", "Salim" ve "Salkım" sözcüklerini bulur.
 • Joker karakter kullanabilirsiniz.

  Aşağıdaki joker karakterler karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilir.

  Kullanılacak karakter Bulunacak
  ? (soru işareti)Herhangi bir tek karakter
  Örneğin, ata?an, "atakan" ve "atacan" sözcüklerini bulur
  * (yıldız işareti)Herhangi bir karakter sayısı
  Örneğin, *doğu "Kuzeydoğu" ve "Güneydoğu" sözcüklerini bulur
  ~ (tilde simgesi) , arkasından ?, * ya da ~Bir soru işareti, yıldız işareti ya da tilde (~) simgesi
  Örneğin, fy91~? "fy91?" sonucunu verir

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10) , ölçüt aralığı (A1:B3) Tür sütununda ilk karakterleri "Et" olan veya Satış Temsilcisi sütununda ikinci karakteri "u" olan satırları görüntüler (A7:C9) .

A B C
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
Et
=?u*
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
İçecekler Salah 5122 TL
Et ürünleri Oktay 450 TL
ürün Ersan 6328 TL
ÜrünEtikan 6544 TL

Formülün sonucunda oluşturulan ölçütler

Ölçüt olarak, formülle (formül: Hücrede, bir araya geldiklerinde yeni bir değer üreten bir dizi değer, hücre başvurusu, ad, fonksiyon veya işleç. Bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar.) elde edilen bir hesaplanmış değeri kullanabilirsiniz. Buradaki önemli noktaları aklınızda tutun:

 • Formülün DOĞRU veya YANLIŞ değerlendirmesi yapması gerekir.
 • Formül kullandığınızdan, formülü normal olarak girdiğiniz gibi girin, ancak ifadeyi şu yolla yazmayın:

  =''= giriş ''

 • Sütun etiketlerini ölçüt etiketi olarak kullanmayın; ölçüt etiketlerini boş bırakın veya aralıktaki bir sütunun etiketi olmayan bir etiket kullanabilirsiniz (aşağıdaki örneklerde Hesaplanan Ortalama ve Tam Eşleşme) .

  Formülde, göreli bir hücre başvurusu ya da aralık adı yerine, bir sütun etiketi kullanırsanız, Excel, ölçütü içeren hücrede #AD? ya da #DEĞER! gibi bir hata değeri görüntüler. Bu hata aralığın filtresini etkilemeyeceğinden, bu hatayı göz ardı edebilirsiniz.

 • Ölçüt olarak kullandığınız formülün ilk satırdaki ilişkili hücreye başvurmak için göreli başvuru (göreli başvuru: Bir formülde, hücrenin, formülü ve başvurulan hücreyi içeren hücrenin göreli konumunu esas alan adresi. Formülü kopyalarsanız, başvuru otomatik olarak ayarlanır. Göreli başvuru A1 biçimini alır.) kullanması gerekir (aşağıdaki örneklerde C7 ve A7) .
 • Formüldeki diğer tüm başvuruların mutlak başvurular (mutlak hücre başvurusu: Bir formülde hücrenin, formülü içeren hücrenin konumundan bağımsız olan tam adresi. Mutlak hücre başvurusu $A$1 şeklindedir.) olması gerekir.

Aşağıdaki alt bölümlerde bir formül sonucu oluşturulan belirli ölçüt örnekleri veriliyor.

Veri aralığında tüm değerlerin ortalamasından daha büyük değerler için filtre uygulama

Aşağıdaki veri aralığında (A6:D10) , ölçüt aralığı (D1:D2) Satış sütununda tüm Satış değerlerinin ortalamasından büyük bir değer içeren satırları görüntüler (C7:C10) . Formülde, "C7" veri aralığının ilk satırının (7) filtre uygulanan sütununu (C) gösterir.

A B C D
Tür Satış Temsilcisi Satışlar Hesaplanan Ortalama
=C7>ORTALAMA ($C$7:$C$10)
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
İçecekler Salah 5122 TL
Et ürünleriOktay 450 TL
ürün Ersan 6328 TL
Ürün Oktay 6544 TL
Büyük-küçük harf duyarlı arama kullanarak metin filtresi uygulama

Aşağıdaki veri aralığında (A6:D10) , ölçüt aralığı (D1:D2) büyük-küçük harfe duyarlı bir arama yapmak üzere ÖZDEŞ fonksiyonunu kullanarak Tür sütununda "Ürün" içeren satırları görüntüler (A10:C10) . Formülde, "A7" veri aralığının ilk satırının (7) filtre uygulanan sütununu (A) gösterir.

A B C D
Tür Satış Temsilcisi Satışlar Tam Eşleşme
=ÖZDEŞ (A7, "Ürün")
Tür Satış Temsilcisi Satışlar
İçeceklerSalah 5122 TL
Et ürünleriOktay 450 TL
ürünErsan 6328 TL
Ürün Oktay 6544 TL

 • Veritabanı fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft