Excel DURATION Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce DURATION formülünün Türkçe karışılığı SÜRE formülüdür.

Aşağıda SÜRE fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Varsayılan 100 TL itibari değer için Macauley süreklilik ölçümünü verir. Süreklilik, nakit akışının gerçek değerinin ağırlıklı ortalaması olarak tanımlanır ve hisse senedi fiyatının hasılattaki değişikliklere karşı davranışının bir ölçüsüdür.

SÜRE (DURATION) Formülü Kullanımı

 SÜRE (düzenleme, vade, kupon, getiri, sıklık, [temel]) 

Önemli Tarihler girilirken yapılması gereken TARİH fonksiyonunu veya diğer formüllerin (veya fonksiyonların) sonuçlarını kullanmaktır. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşturabilir.

SÜRE fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Düzenleme   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değer düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.
 • Vade   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.
 • Kupon   - Girilmesi Zorunludur : Tahvilin yıllık kupon oranıdır.
 • Getiri   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin yıllık verimidir.
 • Sıklık   - Girilmesi Zorunludur : Bir yıldaki kupon ödemesi sayısıdır. Yıllık ödemelerde sıklık = 1; altı aylık ödemelerde sıklık = 2; üç aylık ödemelerde sıklık = 4 olur.
 • Temel   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak gün sayma temeli türüdür.
  Temel Gün sayma temeli
  0 veya belirtilmemişABD (NASD) 30/360
  1Gerçek/gerçek
  2Gerçek/360
  3Gerçek/365
  4Avrupa 30/360

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir, bundan dolayı 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Düzenleme tarihi, bir kuponun örneğin bir bononun alıcı tarafından satın alındığı tarihtir. Vade tarihi, kuponun süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 30 yıllık bir bononun 1 Ocak 2008 tarihinde piyasaya dağıtıldığını ve bir alıcı tarafından altı ay sonra satın alındığını varsayalım. Dağıtım tarihi 1 Ocak 2008, düzenleme tarihi 1 Temmuz 2008, vade tarihi de 1 Ocak 2008 tarihli dağıtım tarihinden 30 yıl sonrası olan 1 Ocak 2038 olacaktır.
 • Düzenleme, vade, sıklık ve temele ait kesirli bölümler atılarak tamsayıya dönüştürülür.
 • Düzenleme veya vade tarihleri geçerli tarih değilse, SÜRE fonksiyonunu #DEĞER! hata değeri verir.
 • Kupon < 0 veya getiri < 0 ise, SÜRE fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Sıklık 1, 2 veya 4 dışında bir sayıysa, SÜRE fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Temel < 0 veya temel > 4 ise, SÜRE fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Düzenleme ≥ vade ise, SÜRE fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.

Örnek

A B
Veri Açıklama
1 Ocak 2008Düzenleme tarihi
1 Ocak 2016Vade tarihi
%8Kupon yüzdesi
%9,0Getiri yüzdesi
2Sıklık altı ayda birdir (yukarı bakın)
1Gerçek/gerçek temel (yukarı bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=SÜRE (A2;A3;A4;A5;A6;A7)Yukarıdaki koşullara göre bir bononun sürekliliği (5,993775)

 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft