Excel EDATE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce EDATE formülünün Türkçe karışılığı SERİTARİH formülüdür.

Aşağıda SERİTARİH fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Belirtilen tarihten (başlangıç_tarihi) önceki veya sonraki ay sayısını belirten, tarih gösteren seri numarasını verir. Dağıtım tarihiyle ayın aynı gününe denk düşen vade veya son tarihleri hesaplamak için SERİTARİH fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

SERİTARİH (EDATE) Formülü Kullanımı

 SERİTARİH (başlangıç_tarihi, ay_sayısı) 

SERİTARİH fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Başlangıç_tarihi   - Girilmesi Zorunludur : Başlangıç tarihini gösteren tarihtir. Tarihler TARİH fonksiyonu kullanılarak ya da diğer formüllerin veya fonksiyonların sonuçları olarak girilmelidir. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşturabilir.
  • Ay_sayısı   - Girilmesi Zorunludur : Başlangıç_tarihinden önceki veya sonraki ay sayısıdır. Ay için girilen pozitif değer ilerdeki tarihi; negatif değer geçmiş tarihi belirtir.

Bazı Uyarılar

  • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir, bundan dolayı 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
  • Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse, SERİTARİH fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Ay sayısı tamsayı değilse yuvarlanır.

Örnek

A B
Tarih
15.01.2008
Formül Açıklama (Sonuç)
=SERİTARİH (A2;1)Yukarıdaki tarihten bir ay sonrasının tarihi (15 Şubat 2008)
=SERİTARİH (A2;-1)Yukarıdaki tarihten bir ay öncesinin tarihi (15 Aralık 2007)
=SERİTARİH (A2;2)Yukarıdaki tarihten bir ay sonrasının tarihi (15 Mart 2008)

Not Sayıyı tarih olarak görmek için, hücreyi seçin ve ardından Giriş sekmesinin Sayı grubunda Sayı Biçimi 'nin yanındaki oku tıklatın ve sonra, Kısa Tarih veya Uzun Tarih 'i tıklatın.


  • Tarih ve saat fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft