Excel EFFECT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce EFFECT formülünün Türkçe karışılığı ETKİN formülüdür.

Aşağıda ETKİN fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Nominal yıllık faiz oranı ve yıl başına birleşik dönemlerin sayısı verili olduğunda, efektif yıllık faiz oranını verir.

ETKİN (EFFECT) Formülü Kullanımı

 ETKİN (nominal_oran, dönem_sayısı) 

ETKİN fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Nominal_oran   - Girilmesi Zorunludur : Nominal faiz oranıdır.
  • Dönem_sayısı   - Girilmesi Zorunludur : Bir yıldaki bileşik dönemlerin sayısıdır.

Bazı Uyarılar

  • Dönem_sayısı kesirli kısmı atılarak tamsayıya çevrilir.
  • Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse, ETKİN fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Nominal_oran ≤ 0 veya dönem_sayısı < 1 ise, ETKİN fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • ETKİN aşağıdaki biçimde hesaplanır:

    Denklem

Örnek

A B
Veri Açıklama
%5,25Nominal faiz oranı
4Yıl başına bileşik dönem sayısı
Formül Açıklama (Sonuç)
=ETKİN (A2;A3)Yukarıdaki koşullara göre efektif faiz oranı (0,053543 veya yüzde 5,3543)

  • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft