Excel EOMONTH Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce EOMONTH formülünün Türkçe karışılığı SERİAY formülüdür.

Aşağıda SERİAY fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Başlangıç_tarihinden önceki veya sonraki ay sayısının belirttiği ayın son gününün seri numarasını verir. Ayın son gününe gelen vade tarihini veya son tarihi hesaplamak için SERİAY fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

SERİAY (EOMONTH) Formülü Kullanımı

 SERİAY (başlangıç_tarihi, ay sayısı) 

SERİAY fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Başlangıç_tarihi   - Girilmesi Zorunludur : Başlangıç tarihini gösteren tarihtir. Tarihler TARİH fonksiyonu kullanılarak ya da diğer formüllerin veya fonksiyonların sonuçları olarak girilmelidir. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşabilir.
  • Ay_sayısı   - Girilmesi Zorunludur : Başlangıç_tarihinden önceki veya sonraki ay sayısıdır. Ay için girilen pozitif değer ilerdeki tarihi; negatif değer geçmiş tarihi belirtir.

    Not Ay sayısı tamsayı değilse yuvarlanır.

Bazı Uyarılar

  • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir, bundan dolayı 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
  • Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse, SERİAY fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Başlangıç_tarihi ile ay toplamı, geçersiz bir tarih belirtiyorsa, SERİAY fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.

Örnek

A B
Tarih
01.01.2008
Formül Açıklama (Sonuç)
=SERİAY (A2;1)Yukarıdaki tarihten bir ay sonra gelen ve ayın son gününün tarihi (29 Şubat 2008)
=SERİAY (A2;-3)Yukarıdaki tarihten üç ay önce gelen ve ayın son gününün tarihi (31 Ekim 2007)

Not Sayıyı tarih olarak görmek için, hücreyi seçin ve ardından Giriş sekmesinin Sayı grubunda Sayı Biçimi 'nin yanındaki oku tıklatın ve sonra, Kısa Tarih veya Uzun Tarih 'i tıklatın.


  • Tarih ve saat fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft