Excel EVEN Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce EVEN formülünün Türkçe karışılığı ÇİFT formülüdür.

Aşağıda ÇİFT fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

En yakın çift tamsayıya yuvarlanmış sayıyı verir. Bu fonksiyonu ikişer ikişer gelen öğeleri işlemek için kullanabilirsiniz. Örneğin, bir ambalaj sandığı bir veya iki öğelik sıraları kabul ediyor. En yakın ikiye yuvarlanan öğe sayısı sandığın kapasitesine denk geldiği zaman sandık dolar.

ÇİFT (EVEN) Formülü Kullanımı

 ÇİFT (sayı) 

ÇİFT fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Yuvarlanacak değerdir.

Bazı Uyarılar

  • Sayı sayısal değilse, ÇİFT fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Sayı'nın işaretinden bağımsız olarak, sıfırdan uzağa ayarlandığında bir değer yuvarlanır. Sayı bir çift tamsayı olduğunda, yuvarlama olmaz.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=ÇİFT (1,5)1,5'i en yakın çift tamsayıya yuvarlar (2)
=ÇİFT (3)3'ü en yakın çift tamsayıya yuvarlar (4)
=ÇİFT (2)2'yi en yakın çift tamsayıya yuvarlar (2)
=ÇİFT (-1)-1'i en yakın çift tamsayıya yuvarlar (-2)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft