Excel EXACT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce EXACT formülünün Türkçe karışılığı ÖZDEŞ formülüdür.

Aşağıda ÖZDEŞ fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

İki metin dizesini karşılaştırır ve ikisi de tam olarak birbirinin aynıysa DOĞRU, değilse YANLIŞ değerini verir. ÖZDEŞ büyük-küçük harf duyarlıdır, ancak biçimlendirme farklılıklarını dikkate almaz. ÖZDEŞ fonksiyonunu bir belgeye girilen metni sınamak için kullanabilirsiniz.

ÖZDEŞ (EXACT) Formülü Kullanımı

 ÖZDEŞ (metin1, metin2) 

ÖZDEŞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Metin1   - Girilmesi Zorunludur : Birinci metin dizesidir.
  • Metin2   - Girilmesi Zorunludur : İkinci metin dizesidir.

Örnek

A B
Birinci dize İkinci dize
sözcüksözcük
Sözcüksözcük
s özcüksözcük
Formül Açıklama (Sonuç)
=ÖZDEŞ (A2;B2)Birinci sıradaki dizelerin eşleşip eşleşmediğini denetler (DOĞRU)
=ÖZDEŞ (A3;B3)İkinci sıradaki dizelerin eşleşip eşleşmediğini denetler (YANLIŞ)
=ÖZDEŞ (A4;B4)Üçüncü sıradaki dizelerin eşleşip eşleşmediğini denetler (YANLIŞ)

  • Metin fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft