Excel EXPON.DIST  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce EXPON.DIST formülünün Türkçe karışılığı ÜSTEL.DAĞ formülüdür.

Üstel dağılımı verir. ÜSTEL.DAĞ'ı, olaylar arasındaki süreyi örneğin, bir otomatik bankamatiğin para vermesinin ne kadar sürdüğünü modellendirmekte kullanabilirsiniz. Örneğin, ÜSTEL.DAĞ'ı işlemin en fazla 1 dakika süreceği olasılığını belirlemek için kullanabilirsiniz.

ÜSTEL.DAĞ (EXPON.DIST ) Formülü Kullanımı

 ÜSTEL.DAĞ (x,lambda,kümülatif) 

ÜSTEL.DAĞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • X - Girilmesi Zorunludur : İşlevin değeridir.
 • Lambda - Girilmesi Zorunludur : Parametre değeridir.
 • Kümülatif - Girilmesi Zorunludur : Üstel fonksiyonunu hangi biçiminin sağlanacağını belirten mantıksal değerdir. Kümülatif DOĞRU'ysa, ÜSTEL.DAĞ kümülatif dağılım fonksiyonunu verir; YANLIŞ ise olasılık yoğunluğu fonksiyonunu verir.

Bazı Uyarılar

 • x veya lambda sayısal değilse, ÜSTEL.DAĞ #HATA! hata değeri verir.
 • x < 0 ise, ÜSTEL.DAĞ #SAYI! hata değeri verir.
 • Lambda ≤ 0 ise, ÜSTEL.DAĞ #SAYI! hata değeri verir.
 • Olasılık yoğunluğu işlev denklemi aşağıdaki gibidir:

  Denklem

 • Kümülatif dağılım işlev denklemi aşağıdaki gibidir:

  Denklem

Örnek

A B
Veri Açıklama
0,2İşlev değeri
10Parametre değeri
Formül Açıklama (Sonuç)
=ÜSTEL.DAĞ (A2;A3;DOĞRU)Kümülatif üstel dağılım fonksiyonu (0,864665)
=ÜSTEL.DAĞ (0,2;10;YANLIŞ)Olasılık üstel dağılım fonksiyonu (1,353353)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft