Excel F.DIST  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce F.DIST formülünün Türkçe karışılığı F.DAĞ formülüdür.

F olasılık dağılımını verir. Bu fonksiyonu, iki veri kümesinin farklı basıklık derecelerine sahip olup olmadığını belirlemek için kullanabilirsiniz. Örneğin, üniversite sınavlarına giren erkeklerin ve kadınların puanlarını inceleyebilir ve kadınlardaki değişkenliğin erkeklerdekinden farklı olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

F.DAĞ (F.DIST ) Formülü Kullanımı

 F.DAĞ (x,serb_derecesi1,serb_derecesi2,kümülatif) 

F.DAĞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • X - Girilmesi Zorunludur : İşlevin hesapladığı değerdir.
  • Serb_derecesi1 - Girilmesi Zorunludur : Pay serbestlik derecesidir.
  • Serb_derecesi2 - Girilmesi Zorunludur : Payda serbestlik derecesidir.
  • Kümülatif - Girilmesi Zorunludur : İşlev biçimini belirleyen mantıksal değerdir. Kümülatif DOĞRU olursa, F.DAĞ birikimli dağılım fonksiyonunu verir; YANLIŞ olursa, olasılık yoğunluğu fonksiyonunu verir.

Bazı Uyarılar

  • Sayısal olmayan bir değişken varsa, F.DAĞ fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • x negatifse, F.DAĞ #SAYI! hata değerini verir.
  • Serb_derecesi1 veya serb_derecesi2 tamsayı değilse, fazlalıkları atılır.
  • Serbestlik_derecesi1 < 1 ise, F.DAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
  • Serbestlik_derecesi2 < 1 ise, F.DAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft