Excel F.DIST.RT  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce F.DIST.RT formülünün Türkçe karışılığı F.DAĞ.SAĞK formülüdür.

İki veri kümesi için (sağ kuyruklu) F olasılık dağılımını (basıklık derecesi) verir.

Bu fonksiyonu, iki veri kümesinin farklı basıklık derecelerine sahip olup olmadığını belirlemek için kullanabilirsiniz. Örneğin, üniversite sınavlarına giren erkeklerin ve kadınların puanlarını inceleyebilir ve kadınlardaki değişkenliğin erkeklerdekinden farklı olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

F.DAĞ.SAĞK (F.DIST.RT ) Formülü Kullanımı

 F.DAĞ.SAĞK (x,serb_derecesi1,serb_derecesi2) 

F.DAĞ.SAĞK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • X - Girilmesi Zorunludur : İşlevin hesapladığı değerdir.
  • Serb_derecesi1 - Girilmesi Zorunludur : Pay serbestlik derecesidir.
  • Serb_derecesi2 - Girilmesi Zorunludur : Payda serbestlik derecesidir.

Bazı Uyarılar

  • Sayısal olmayan bir değişken varsa, F.DAĞ.SAĞK fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • X negatifse, F.DAĞ.SAĞK #SAYI! hata değeri verir.
  • Serb_derecesi1 veya serb_derecesi2 tamsayı değilse, fazlalıkları atılır.
  • Serb_derecesi1 < 1 ise, F.DAĞ.SAĞK fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Serb_derecesi2 < 1 ise, F.DAĞ.SAĞK fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • F.DAĞ.SAĞK, F.DAĞ.SAĞK=P ( F>x ) olarak hesaplanır; burada F, serbestlik derecesi serb_derecesi1 ve serb_derecesi2 olan F dağılımına sahip rastgele bir değişkendir.

Örnek

A B
Veri Açıklama
15,20686486Fonksiyonun değerlendirildiği değer
6Pay serbestlik derecesi
4Payda serbestlik derecesi
Formül Açıklama (Sonuç)
=F.DAĞ.SAĞK (A2,A3,A4)Yukarıdaki koşullara göre F olasılık dağılımı (0,01)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft