Excel F.INV  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce F.INV formülünün Türkçe karışılığı F.TERS formülüdür.

F olasılık dağılımının tersini verir. P = F.DAĞ (x,...) ise, F.TERS (p,...) = x. F dağılımı, iki veri kümesi arasındaki değişkenlik derecesini karşılaştıran bir F-testinde kullanılabilir. Örneğin, ABD ve Kanada'daki gelir dağılımını çözümleyerek bu iki ülkede benzer düzeyde gelir farklılığının olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

F.TERS (F.INV ) Formülü Kullanımı

 F.TERS (olasılık,serb_derecesi1,serb_derecesi2) 

F.TERS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Olasılık - Girilmesi Zorunludur : F kümülatif dağılımıyla ilişkilendirilmiş olasılıktır.
  • Serb_derecesi1 - Girilmesi Zorunludur : Pay serbestlik derecesidir.
  • Serb_derecesi2 - Girilmesi Zorunludur : Payda serbestlik derecesidir.

Bazı Uyarılar

  • Sayısal olmayan bir değişken varsa, F.TERS fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • Olasılık < 1'se veya olasılık > 1'se, F.TERS #SAYI! hata değerini verir.
  • Serb_derecesi1 veya serb_derecesi2 tamsayı değilse, fazlalıkları atılır.
  • Serb_derecesi1 < 1 veya serb_derecesi2 < 1 ise, F.TERS fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft