Excel F.INV.RT  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce F.INV.RT formülünün Türkçe karışılığı F.TERS.SAĞK formülüdür.

F olasılık dağılımının tersini (sağ kuyruklu) verir. p = F.DAĞ.SAĞK (x,...) ise F.TERS.SAĞK (p,...) = x.

F dağılımı, iki veri kümesi arasındaki değişkenlik derecesini karşılaştıran bir F-testinde kullanılabilir. Örneğin, ABD ve Kanada'daki gelir dağılımını çözümleyerek bu iki ülkede benzer derecede gelir farklılığının olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

F.TERS.SAĞK (F.INV.RT ) Formülü Kullanımı

 F.TERS.SAĞK (olasılık,serb_derecesi1,serb_derecesi2) 

F.TERS.SAĞK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Olasılık - Girilmesi Zorunludur : F kümülatif dağılımıyla ilişkilendirilmiş olasılıktır.
  • Serb_derecesi1 - Girilmesi Zorunludur : Pay serbestlik derecesidir.
  • Serb_derecesi2 - Girilmesi Zorunludur : Payda serbestlik derecesidir.

Bazı Uyarılar

  • Sayısal olmayan bir değişken varsa, F.TERS.SAĞK fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • Olasılık < 0 veya olasılık > 1 ise, F.TERS.SAĞK #SAYI! hata değerini verir.
  • Serb_derecesi1 veya serb_derecesi2 tamsayı değilse, fazlalıkları atılır.
  • Serb_derecesi1 < 1 veya serb_derecesi2 < 1 ise, F.TERS.SAĞK fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
  • Serb_derecesi2 < 1 veya serb_derecesi2 ≥ 10^10 ise, F.TERS.SAĞK #SAYI! hata değeri verir.

F.TERS.SAĞK, F dağılımından kritik değerler elde etmek için kullanılabilir. Örneğin, bir ANOVA hesabının çıktısı çoğunlukla F istatistiksel, F olasılığı ve 0,05 tanımlayıcı düzeyinde F kritik değeri için veri içerir. F'nin kritik değerini elde etmek için tanımlayıcı düzeyini F.TERS.SAĞK fonksiyonunun olasılık değişkeni olarak kullanabilirsiniz.

Bir olasılık değeri verildiğinde, F.TERS.SAĞK, F.DAĞ.SAĞK (x; serb_derecesi1; serb_derecesi2) = olasılık şeklinde x değerini arar. Bu nedenle, F.TERS.SAĞK'ın duyarlığı F.DAĞ.SAĞK'ın duyarlığına bağlıdır. F.TERS.SAĞK yinelemeli bir arama tekniği kullanır. Arama 64 yinelemeden sonra yakınsamazsa, işlev #YOK hata değerini verir.

Örnek

A B
Veri Açıklama
0,01F kümülatif dağılımıyla bağlantılı olan olasılık
6Pay serbestlik derecesi
4Payda serbestlik derecesi
Formül Açıklama (Sonuç)
=F.TERS.SAĞK (A2,A3,A4)Yukarıdaki koşullara göre F olasılık dağılımının tersi (15,20686486)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft