Excel F.TEST  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce F.TEST formülünün Türkçe karışılığı F.TEST formülüdür.

F-test sonucunu, dizi1 ve dizi2'deki sapmaların ciddi boyutlarda farklı olmamasını sağlayan iki kuyruklu olasılığı verir.

İki örneklemenin sapmalarının farklı olup olmadığını saptamak için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Örneğin, devlet okulları ve özel okulların test puanları veri olduğunda, bu okulların farklı test puanı değişkenlik seviyelerine sahip olup olmadığını sınayabilirsiniz.

F.TEST (F.TEST ) Formülü Kullanımı

 F.TEST (dizi1,dizi2) 

F.TEST fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Dizi1 - Girilmesi Zorunludur : İlk dizi ya da veri aralığıdır.
  • Dizi2 - Girilmesi Zorunludur : İkinci dizi ya da veri aralığıdır.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olmalıdır.
  • Dizi veya başvuru değişkeninde metin, mantıksal değer veya boş hücre varsa, bu değerler gözardı edilir; ancak sıfır değerine sahip hücreler dikkate alınır.
  • Dizi1 ya da dizi2'deki veri noktalarının sayısı 2'den küçükse, ya da dizi1 veya dizi2'nin sapması 0 ise, F.TEST fonksiyonu #SAYI/0! hata değeri verir.

Örnek

A B
Veri1 Veri2
620
728
931
1538
2140
Formül Açıklama (Sonuç)
=F.TEST (A2:A6,B2:B6)Yukarıdaki veri kümeleri için F-test (0,648318)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft