Excel FACT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce FACT formülünün Türkçe karışılığı ÇARPINIM formülüdür.

Aşağıda ÇARPINIM fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir sayının faktöriyelini verir. Bir sayının faktöriyeli, 1*2*3*...* sayı'ya eşittir.

ÇARPINIM (FACT) Formülü Kullanımı

 ÇARPINIM (sayı) 

ÇARPINIM fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Faktöriyelini istediğiniz negatif olmayan sayıdır. Sayı tamsayı değilse kesirli kısmı atılır.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=ÇARPINIM (5)5 faktöriyel veya 1*2*3*4*5 (120)
=ÇARPINIM (1,9)1,9 tamsayısının faktöriyeli (1)
=ÇARPINIM (0)0 faktöriyel (1)
=ÇARPINIM (-1)Negatif sayılar hata değerine neden olur (#SAYI!)
=ÇARPINIM (1)1 faktöriyel (1)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft