Excel FACTDOUBLE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce FACTDOUBLE formülünün Türkçe karışılığı ÇİFTFAKTÖR formülüdür.

Aşağıda ÇİFTFAKTÖR fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir sayının çift faktöriyelini verir.

ÇİFTFAKTÖR (FACTDOUBLE) Formülü Kullanımı

 ÇİFTFAKTÖR (sayı) 

ÇİFTFAKTÖR fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Çift faktöriyelini istediğiniz değerdir. Sayı tamsayı değilse kesirli kısmı atılır.

Bazı Uyarılar

  • Sayı sayısal değilse, ÇİFTFAKTÖR fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Sayı negatifse, ÇİFTFAKTÖR fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Çift sayıysa:

    Denklem

  • Tek sayıysa:

    Denklem

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=ÇİFTFAKTÖR (6)6'nın çift faktöriyeli (48)
=ÇİFTFAKTÖR (7)7'nin çift faktöriyeli (105)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft