Excel FDIST Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce FDIST formülünün Türkçe karışılığı FDAĞ formülüdür.

İki veri kümesi için (sağ kuyruklu) F olasılık dağılımını (basıklık derecesi) verir. Bu fonksiyonu, iki veri kümesinin farklı basıklık derecelerine sahip olup olmadığını belirlemek için kullanabilirsiniz. Örneğin, üniversite sınavlarına giren erkeklerin ve kadınların puanlarını inceleyebilir ve kadınlardaki değişkenliğin erkeklerdekinden farklı olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlevler hakkında daha fazla bilgi için bkz. F.DAĞ fonksiyonu ve F.DAĞ.SAĞK fonksiyonu.

FDAĞ (FDIST) Formülü Kullanımı

 FDAĞ (x,serb_derecesi1,serb_derecesi2) 

FDAĞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • X - Girilmesi Zorunludur : İşlevin hesapladığı değerdir.
  • Serb_derecesi1 - Girilmesi Zorunludur : Pay serbestlik derecesidir.
  • Serb_derecesi2 - Girilmesi Zorunludur : Payda serbestlik derecesidir.

Bazı Uyarılar

  • Herhangi bir değişken sayısal değilse, FDAĞ #DEĞER! hata değeri verir.
  • X negatifse, FDAĞ #SAYI! hata değeri verir.
  • Serb_derecesi1 veya serb_derecesi2 tamsayı değilse, fazlalıkları atılır.
  • Serb_derecesi1 < 1 veya serb_derecesi1 ≥ 10^10 ise, FDAĞ #SAYI! hata değeri verir.
  • Serb_derecesi2 < 1 veya serb_derecesi2 ≥ 10^10 ise, FDAĞ #SAYI! hata değeri verir.
  • FDAĞ, FDAĞ=P ( F>x ) olarak hesaplanır; burada F, serbestlik derecesi serb_derecesi1 ve serb_derecesi2 olan F dağılımına sahip rasgele bir değişkendir.

Örnek

A B
Veri Açıklama
15,20686486Fonksiyonun değerlendirildiği değer
6Pay serbestlik derecesi
4Payda serbestlik derecesi
Formül Açıklama (Sonuç)
=FDAĞ (A2;A3;A4)Yukarıdaki koşullara göre F olasılık dağılımı (0,01)

Kaynak:Microsoft