Excel Finansal Formülleri Türkçe İngilizce Karşılıkları

06.08.2017
• Yazilim • Nedir • Bilgisayar

Excel Finansal Fonksiyonlar Türkçe İngilizce Karşılıkları


#

Fonksiyon

Function

Kategori

Açıklama

1

GERÇEKFAİZ

ACCRINT

Finansal işlevler

Dönemsel faiz ödeyen hisse senedine ilişkin tahakkuk eden faizi getirir

2

GERÇEKFAİZV

ACCRINTM

Finansal işlevler

Vadesinde ödeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir

3

AMORDEGRC

AMORDEGRC

Finansal işlevler

Yıpranma katsayısı kullanarak her hesap döneminin değer kaybını verir

4

AMORLINC

AMORLINC

Finansal işlevler

Her hesap dönemi içindeki yıpranmayı verir

5

KUPONGÜNBD

COUPDAYBS

Finansal işlevler

Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir

6

KUPONGÜN

COUPDAYS

Finansal işlevler

Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, verir

7

KUPONGÜNDSK

COUPDAYSNC

Finansal işlevler

Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir

8

KUPONGÜNSKT

COUPNCD

Finansal işlevler

Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir

9

KUPONSAYI

COUPNUM

Finansal işlevler

Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir

10

KUPONGÜNÖKT

COUPPCD

Finansal işlevler

Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir

11

TOPÖDENENFAİZ

CUMIPMT

Finansal işlevler

İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir

12

TOPANAPARA

CUMPRINC

Finansal işlevler

İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen birikimli anaparayı verir

13

AZALANBAKİYE

DB

Finansal işlevler

Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir

14

ÇİFTAZALANBAKİYE

DDB

Finansal işlevler

Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir

15

İNDİRİM

DISC

Finansal işlevler

Bir tahvilin indirim oranını verir

16

LİRAON

DOLLARDE

Finansal işlevler

Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür

17

LİRAKES

DOLLARFR

Finansal işlevler

Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür

18

SÜRE

DURATION

Finansal işlevler

Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir

19

ETKİN

EFFECT

Finansal işlevler

Efektif yıllık faiz oranını verir

20

GD

FV

Finansal işlevler

Bir yatırımın gelecekteki değerini verir

21

GDPROGRAM

FVSCHEDULE

Finansal işlevler

Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, bir başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir

22

FAİZORANI

INTRATE

Finansal işlevler

Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir

23

FAİZTUTARI

IPMT

Finansal işlevler

Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir

24

İÇ_VERİM_ORANI

IRR

Finansal işlevler

Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir

25

ISPMT

ISPMT

Finansal işlevler

Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.

26

MSÜRE

MDURATION

Finansal işlevler

Varsayılan par değeri 100 TL olan bir tahvil için Macauley değiştirilmiş süreyi verir

27

D_İÇ_VERİM_ORANI

MIRR

Finansal işlevler

Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir

28

NOMİNAL

NOMINAL

Finansal işlevler

Yıllık nominal faiz oranını verir

29

TAKSİT_SAYISI

NPER

Finansal işlevler

Bir yatırımın dönem sayısını verir

30

NBD

NPV

Finansal işlevler

Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir

31

TEKYDEĞER

ODDFPRICE

Finansal işlevler

İlk dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

32

TEKYÖDEME

ODDFYIELD

Finansal işlevler

İlk dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir

33

TEKSDEĞER

ODDLPRICE

Finansal işlevler

Son dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

34

TEKSÖDEME

ODDLYIELD

Finansal işlevler

Son dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir

35

PSÜRE

PDURATION

Finansal işlevler

Yatırımın belirtilen bir değere ulaşması için gerekli dönem sayısını verir

36

DEVRESEL_ÖDEME

PMT

Finansal işlevler

Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir

37

ANA_PARA_ÖDEMESİ

PPMT

Finansal işlevler

Verilen bir süre için bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir

38

DEĞER

PRICE

Finansal işlevler

Dönemsel faizi ödenen menkul değerin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

39

DEĞERİND

PRICEDISC

Finansal işlevler

İndirimli tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

40

DEĞERVADE

PRICEMAT

Finansal işlevler

Vadesinde faiz ödenen bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir

41

BD

PV

Finansal işlevler

Bir yatırımın bugünkü değerini verir

42

FAİZ_ORANI

RATE

Finansal işlevler

Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir

43

GETİRİ

RECEIVED

Finansal işlevler

Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir

44

GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ

RRI

Finansal işlevler

Yatırımın çoğalması için eşdeğer bir faiz oranını verir

45

DA

SLN

Finansal işlevler

Varlığın belirli bir dönem için doğrusal amortismanını verir

46

YAT

SYD

Finansal işlevler

Bir malın belirtilen bir dönem için toplam kullanım ömrü içindeki yıpranmasını verir

47

HTAHEŞ

TBILLEQ

Finansal işlevler

Bir Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir

48

HTAHDEĞER

TBILLPRICE

Finansal işlevler

Hazine bonosu için 100 TL'lik nominal değerin fiyatını verir

49

HTAHÖDEME

TBILLYIELD

Finansal işlevler

Bir Hazine bonosunun ödemesini verir

50

DAB

VDB

Finansal işlevler

Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir

51

AİÇVERİMORANI

XIRR

Finansal işlevler

Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir

52

ANBD

XNPV

Finansal işlevler

Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir

53

ÖDEME

YIELD

Finansal işlevler

Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir

54

ÖDEMEİND

YIELDDISC

Finansal işlevler

Hazine bonosu gibi indirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir

55

ÖDEMEVADE

YIELDMAT

Finansal işlevler

Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir