Excel FINV Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce FINV formülünün Türkçe karışılığı FTERS formülüdür.

F olasılık dağılımının tersini (sağ kuyruklu) verir. p = FDAĞ (x,...) ise FTERS (p,...) = x.

F dağılımı, iki veri kümesi arasındaki değişkenlik derecesini karşılaştıran bir F-testinde kullanılabilir. Örneğin, ABD ve Kanada'daki gelir dağılımını çözümleyerek bu iki ülkede benzer derecede gelir farklılığının olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlevler hakkında daha fazla bilgi için bkz. F.TERS fonksiyonu ve F.TERS.SAĞK fonksiyonu.

FTERS (FINV) Formülü Kullanımı

 FTERS (olasılık,serb_derecesi1,serb_derecesi2) 

FTERS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Olasılık - Girilmesi Zorunludur : F kümülatif dağılımıyla ilişkilendirilmiş olasılıktır.
  • Serb_derecesi1 - Girilmesi Zorunludur : Pay serbestlik derecesidir.
  • Serb_derecesi2 - Girilmesi Zorunludur : Payda serbestlik derecesidir.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenlerden biri bile sayısal değilse, FTERS #DEĞER! hata değeri verir.
  • Olasılık < 0 veya olasılık > 1 ise, FTERS #SAYI! hata değeri verir.
  • Serb_derecesi1 veya serb_derecesi2 tamsayı değilse, fazlalıkları atılır.
  • Serb_derecesi1 < 1 veya serb_derecesi1 ≥ 10^10 ise, FTERS #SAYI! hata değeri verir.
  • Serb_derecesi2 < 1 veya serb_derecesi2 ≥ 10^10 ise, FTERS #SAYI! hata değeri verir.

FTERS, F dağılımından kritik değerler elde etmek için kullanılabilir. Örneğin, bir ANOVA hesabının çıktısı çoğunlukla F istatistiksel, F olasılığı ve 0,05 tanımlayıcı düzeyinde F kritik değeri için veri içerir. F'nin kritik değerini elde etmek için tanımlayıcı düzeyini FTERS'in olasılık değişkeni olarak kullanabilirsiniz.

Bir olasılık değeri verildiğinde, FTERS, FDAĞ (x; serb_derecesi1; serb_derecesi2) = olasılık şeklindeki x değerini arar. Bu nedenle, FTERS'in duyarlığı FDAĞ'ın duyarlığına bağlıdır. FTERS yinelemeli bir arama tekniği kullanır. 100 yinelemeden sonra arama yakınsamazsa, işlev #YOK hata değerini verir.

Örnek

A B
Veri Açıklama
0,01F kümülatif dağılımıyla bağlantılı olan olasılık
6Pay serbestlik derecesi
4Payda serbestlik derecesi
Formül Açıklama (Sonuç)
=FTERS (A2;A3;A4)Yukarıdaki koşullara göre F olasılık dağılımının tersi (15,20686486)

Kaynak:Microsoft