Excel FISHER Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce FISHER formülünün Türkçe karışılığı FISHER formülüdür.

Aşağıda FISHER fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

X'e ilişkin Fisher dönüşümünü verir. Bu dönüşüm, çarpık olmaktan çok normal dağılımlı bir fonksiyon oluşturur. Bu fonksiyonu korelasyon katsayısı üzerinde sınama uygulamak için kullanabilirsiniz.

FISHER (FISHER) Formülü Kullanımı

 FISHER (x) 

FISHER fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • X   - Girilmesi Zorunludur : Dönüşümü yaptırmak istediğiniz sayısal değer.

Bazı Uyarılar

  • X sayısal değilse, FISHER #DEĞER! hata değeri verir.
  • x ≤ -1 veya x ≥ 1 ise, FISHER #SAYI! hata değeri verir.
  • Fisher dönüşümünün denklemi aşağıdaki gibidir:

    Denklem

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=FISHER (0,75)0,75'de Fisher dönüşümü (0,972955)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft