Excel FISHERINV Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce FISHERINV formülünün Türkçe karışılığı FISHERTERS formülüdür.

Aşağıda FISHERTERS fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Fisher dönüşümünün tersini verir. Bu dönüşümü, veri aralıkları veya dizileri arasındaki korelasyonları çözümlerken kullanabilirsiniz. y = FISHER (x) ise, FISHERTERS (y) = x sonucu verir.

FISHERTERS (FISHERINV) Formülü Kullanımı

 FISHERTERS (y) 

FISHERTERS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Y   - Girilmesi Zorunludur : Dönüşümün tersini uygulamak istediğiniz değerdir.

Bazı Uyarılar

  • Y sayısal değilse, FISHERTERS #DEĞER! hata değeri verir.
  • Fisher dönüşümünün tersinin denklemi aşağıdaki gibidir:

    Denklem

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=FISHERTERS (0,972955)0,972955'de Fisher dönüşümünün tersi (0,75)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft