Excel FIXED Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce FIXED formülünün Türkçe karışılığı SAYIDÜZENLE formülüdür.

Aşağıda SAYIDÜZENLE fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir sayıyı belirtilen sayıda ondalığa yuvarlar, virgül ve nokta kullanarak sayıyı ondalık olarak biçimler ve sonucu metin olarak verir.

SAYIDÜZENLE (FIXED) Formülü Kullanımı

 SAYIDÜZENLE (sayı, [onluklar], [vürgül_yok]) 

SAYIDÜZENLE fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Yuvarlamak ve metne dönüştürmek istediğiniz sayıdır.
  • Onluklar   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Ondalık işaretinin sağındaki basamak sayısıdır.
  • Virgül_yok   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : DOĞRU ise, SAYIDÜZENLE fonksiyonunun sonuç metnine noktalar dahil etmesini önleyen mantıksal değerdir.

Bazı Uyarılar

  • sayılar hiçbir zaman 15'den fazla anlamlı basamak içeremese de, onluklar 127'ye kadar çıkabilir.
  • Onluklar negatifse, sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır.
  • Onluklar yoksayılırsa 2 olacağı varsayılır.
  • Virgül_yok YANLIŞ'sa veya belirtilmemişse, sonuç metninde her zamanki gibi nokta yer alır.
  • Sayı içeren bir hücreyi bir komut kullanarak biçimlendirmek ( Home sekmesinde, Sayı grubunda, Sayı 'nın yanındaki oku tıklatın ve ardından Sayı 'yı tıklatın.) ile sayıyı doğrudan SAYIDÜZENLE fonksiyonuyla biçimlendirmek arasındaki en önemli fark, SAYIDÜZENLE fonksiyonunun sonucu metne dönüştürmesidir. Hücreler komutuyla biçimlendirilmiş bir sayı yine bir sayıdır..

Örnek

A B
Veri
1234,567
-1234,567
44,332
Formül Açıklama (Sonuç)
=SAYIDÜZENLE (A2;1)Birinci sayı olan 1 basamağını ondalık virgülünün sağına yuvarlar (1.234,6)
=SAYIDÜZENLE (A2;-1)Birinci sayı olan 1 basamağını ondalık virgülün soluna yuvarlar (1.230)
=SAYIDÜZENLE (-1234,567; -1; DOĞRU)İkinci sayı olan 1 basamağını virgül olmaksızın ondalık virgülün soluna yuvarlar (-1230)
=SAYIDÜZENLE (44,332)Üçüncü sayı olan 2 basamağını ondalık virgülün soluna yuvarlar (44,33)

  • Metin fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft