Excel FLOOR Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce FLOOR formülünün Türkçe karışılığı TABANAYUVARLA formülüdür.

Aşağıda TABANAYUVARLA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Sayıyı sıfır yönünde aşağı, anlamın en yakın katına yuvarlar.

TABANAYUVARLA (FLOOR) Formülü Kullanımı

 TABANAYUVARLA (sayı, anlam) 

TABANAYUVARLA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Yuvarlamak istediğiniz sayısal değerdir.
  • Anlam   - Girilmesi Zorunludur : Kendisine yuvarlamak istediğiniz kattır.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenlerden biri bile sayısal değilse, TABANAYUVARLA fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Sayı pozitifse ve anlam negatifse TABANAYUVARLA fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Sayı işareti pozitifse değer aşağı yuvarlanır ve sıfıra yaklaştırılır. Sayı işareti negatifse değer aşağı yuvarlanır ve sıfırdan uzaklaştırılır. Sayı, anlamlı rakamın tam katıysa yuvarlama olmaz.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=TABANAYUVARLA (2,5;1)2,5'i 1'in en yakın katına yuvarlar (2)
=TABANAYUVARLA (-2,5;-2)-2,5'i -2'nin en yakın katına yuvarlar (-2)
=TABANAYUVARLA (-2,5;2)-2.5 ve 2'nin farklı işaretleri olması nedeniyle hata verir (#SAYI!)
=TABANAYUVARLA (1,5;0,1)1,5'i 0,1'in en yakın katına yuvarlar (1,5)
=TABANAYUVARLA (0,234;0,01)0,234'ü 0,01'in en yakın katına yuvarlar (0,23)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft