Excel FORECAST Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce FORECAST formülünün Türkçe karışılığı TAHMİN formülüdür.

Aşağıda TAHMİN fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Varolan değerleri kullanarak gelecek bir değeri hesaplar veya tahmin eder. Tahmin edilen değer, belirli bir x-değeri için verilen bir y-değeridir. Bilinen değerler, varolan x-değerleri ve y değerleridir; yeni değer doğrusal regresyon kullanılarak tahmin edilir. Gelecekteki satışlar, envanter gereksinimleri ya da tüketici eğilimleri için tahminde bulunmak için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

TAHMİN (FORECAST) Formülü Kullanımı

 TAHMİN (x, bilinen_y'ler, bilinen_x'ler) 

TAHMİN fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • X   - Girilmesi Zorunludur : Değer tahmin etmek istediğiniz veri noktasıdır.
 • Bilinen_y'ler   - Girilmesi Zorunludur : Bağımlı dizi ya da veri aralığıdır.
 • Bilinen_x'ler   - Girilmesi Zorunludur : Bağımsız dizi ya da veri aralığıdır.

Bazı Uyarılar

 • X sayısal değilse, TAHMİN fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
 • Bilinen_y'ler ve bilinen_x'ler boşsa ya da farklı sayıda veri noktası içeriyorlarsa, TAHMİN fonksiyonu #YOK hata değerini verir.
 • Bilinen_x'lerin sapması sıfıra eşitse, TAHMİN fonksiyonu #SAYI/0! hata değeri verir.
 • TAHMİN fonksiyonunun denklemi a+bx'tir, burada:

  Denklem

  ve:

  Denklem

  ve burada x ve y örnek ortalamalardır (ORTALAMA (bilinen_x’ler) ve ORTALAMA (bilinen_y’ler) ) .

Örnek

A B
Bilinen Y Bilinen X
620
728
931
1538
2140
Formül Açıklama (Sonuç)
=TAHMİN (30;A2:A6;B2:B6)30'un bir x değeri verili olduğunda, y için bir değer tahmin eder (10,60725)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft