Excel FREQUENCY Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce FREQUENCY formülünün Türkçe karışılığı SIKLIK formülüdür.

Aşağıda SIKLIK fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Değerlerin bir değer aralığında kaç kez yinelendiğini hesaplar ve dikey bir sayı dizisi verir. Örneğin belirli bir skorun altında kalan test skorları adedini hesaplamak için SIKLIK fonksiyonunu kullanabilirsiniz. SIKLIK bir dizi verdiğinden, dizi formülü olarak girilmelidir.

SIKLIK (FREQUENCY) Formülü Kullanımı

 SIKLIK (veri_dizisi, ara_dizi) 

SIKLIK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Veri_dizisi   - Girilmesi Zorunludur : Sıklıklarını saymak istediğiniz değerler kümesi dizisi ya da başvurusudur. Veri_dizisi değer içermiyorsa, SIKLIK fonksiyonu bir sıfırlar dizisi verir.
  • Ara_dizi;   - Girilmesi Zorunludur : Veri_dizisindeki değerleri gruplandırmak istediğiniz aralıklar dizisi ya da başvurusudur. Ara_dizi değer içermiyorsa, SIKLIK fonksiyonu veri_dizisindeki öğelerin sayısını verir.

Bazı Uyarılar

  • SIKLIK, sonuç dağılımın görünmesini istediğiniz bitişik bir hücreler aralığı seçildikten sonra, dizi formülü olarak girilir.
  • Verilen dizideki öğe sayısı ara_dizideki öğe sayısından bir fazladır. Verilen dizideki bu ek öğe, en yüksek aralığın üstündeki değerlerin sayısını verir. Örneğin, üç hücreye girilen üç değer aralığını sayarken, sonuçlar için SIKLIK fonksiyonunu dört hücreye girmiş olduğunuzdan emin olun. Ek hücre, veri_dizisinde üçüncü aralık değerinden büyük olan değerlerin sayısını verir.
  • SIKLIK boş hücreleri ve metni göz ardı eder.
  • Dizi veren formüller dizi formülleri olarak girilmelidir.

Örnek

A B
Puanlar Ara
7970
8579
7889
85
50
81
95
88
97
Formül Açıklama (Sonuç)
=SIKLIK (A2:A10, B2:B4)70'e eşit veya küçük puan sayısı (1)
71-79 arasındaki puan sayısı (2)
80-89 arasındaki puan sayısı (4)
90'a eşit veya büyük puan sayısı (2)

Not Örnekteki formülün dizi formülü olarak girilmesi gerekir. Örneği boş bir kopyaladıktan sonra, formül hücresiyle başlayan A12:A15 aralığını seçip F2'ye ardından da CTRL+SHIFT+ENTER'a basın. Formül bir dizi formülü olarak girilmezse A12 (1) hücresinde tek sonuç olacaktır.


  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft