Excel FTEST Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce FTEST formülünün Türkçe karışılığı FTEST formülüdür.

F-test sonucu verir. F-test, dizi1 ve dizi2'deki sapmaların ciddi boyutlarda farklı olmamasını sağlayan iki uçlu olasılığı verir. İki örneklemenin sapmalarının farklı olup olmadığını belirlemek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Örneğin, devlet okulları ve özel okulların test puanları veri olduğunda, bu okulların farklı test puanı değişkenlik seviyelerine sahip olup olmadığını sınayabilirsiniz.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlev hakkında daha fazla bilgi için bkz. F.TEST fonksiyonu.

FTEST (FTEST) Formülü Kullanımı

 FTEST (dizi1,dizi2) 

FTEST fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Dizi1 - Girilmesi Zorunludur : İlk dizi ya da veri aralığıdır.
  • Dizi2 - Girilmesi Zorunludur : İkinci dizi ya da veri aralığıdır.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olmalıdır.
  • Dizi veya başvuru değişkeninde metin, mantıksal değer veya boş hücre varsa, bu değerler gözardı edilir; ancak sıfır değerine sahip hücreler dikkate alınır.
  • Dizi1 ya da dizi2'deki veri noktalarının sayısı 2'den küçükse, ya da dizi1 veya dizi2'nin sapması 0'sa, FTEST fonksiyonu #SAYI/0! hata değeri verir.
  • DOT fonksiyonunun verdiği F-test değeri FTEST fonksiyonunun verdiği F-test değerinden farklıdır. DOT F istatistiğini verirken, FTEST de olasılığı verir.

Örnek

A B
Veri1 Veri2
620
728
931
1538
2140
Formül Açıklama (Sonuç)
=FTEST (A2:A6;B2:B6)Yukarıdaki veri kümeleri için F-test (0,648318)

Kaynak:Microsoft