Excel FV Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce FV formülünün Türkçe karışılığı GD formülüdür.

Aşağıda GD fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Dönemsel sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırımın gelecekteki değerini verir.

GD (FV) Formülü Kullanımı

 GD (oran,dönem_sayısı,devresel_ödeme,[bd],[tür]) 

GD'deki fonksiyonların eksiksiz bir açıklaması ve yatırım fonksiyonlarına ilişkin daha fazla bilgi için BD fonksiyonuna bakın.

GD fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Oran   - Girilmesi Zorunludur : Dönem başına faiz oranıdır.
 • Dönem_sayısı   - Girilmesi Zorunludur : Bir yatırımdaki ödeme dönemleri sayısıdır.
 • Devresel_ödeme   - Girilmesi Zorunludur : Her dönem yapılan ödemedir; yatırımın ömrü boyunca değişemez. Tipik olarak, devresel_ödeme anaparayı ve faizleri içerir, ama diğer ücretleri ya da vergileri içermez. Devresel_ödeme atlanırsa, bd değişkeninin eklenmesi gerekir.
 • Bd   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Gelecekteki bir dizi ödemenin şu andaki değeri olan bugünkü değer veya toplam tutardır. Bd belirtilmezse 0 olduğu varsayılır ve devresel_ödeme değişkenini de eklemeniz gerekir.
 • Tür   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : 0 ya da 1 sayısıdır ve ödemelerin ne zaman yapılacağını belirtir. Tür belirtilmezse 0 olduğu varsayılır.
  Tür Ödeme zamanı
  0Dönem sonu
  1Dönem başı

Bazı Uyarılar

 • Oran ve dönem_sayısı için belirlediğiniz birimler konusunda tutarlı olmaya dikkat edin. Yüzde 12'lik faizle dört yıllık bir kredi için aylık ödemeler yapıyorsanız, oran için %12/12, dönem_sayısı için 4*12'yi kullanabilirsiniz. Aynı kredi için yıllık ödemeler yapıyorsanız oran için %12, dönem_sayısı için 4'ü kullanabilirsiniz.
 • Tüm değişken/ler için mevduat tasarrufları gibi dışarı ödediğiniz nakit negatif sayılarla, kar payı gibi aldığınız nakit pozitif sayılarla belirtilir.

Örnekler

Örnek 1

A B
Veri Açıklama
%6Yıllık faiz oranı
10Ödeme sayısı
-200Ödeme tutarı
-500Bugünkü değer
1Ödemenin dönemin başlangıcında yapılması gerekir (yukarı bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=GD (A2/12;A3;A4;A5;A6)Yukarıdaki koşullara göre bir yatırımın gelecekteki değeri (2581,40)

Not Aylık olarak hesaplandığından yıllık faiz oranı 12'ye bölünür.

Örnek 2

A B
Veri Açıklama
%12Yıllık faiz oranı
12Ödeme sayısı
-1000Ödeme tutarı
Formül Açıklama (Sonuç)
=GD (A2/12;A3;A4)Yukarıdaki koşullara göre bir yatırımın gelecekteki değeri (12.682,50)

Not Aylık olarak hesaplandığından yıllık faiz oranı 12'ye bölünür.

Örnek 3

A B
Veri Açıklama
%11Yıllık faiz oranı
35Ödeme sayısı
-2000Ödeme tutarı
1Ödemenin yılın başlangıcında yapılması gerekmektedir (yukarı bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=GD (A2/12;A3;A4;A5)Yukarıdaki koşullara göre bir yatırımın gelecekteki değeri (82.846,25)

Not Aylık olarak hesaplandığından yıllık faiz oranı 12'ye bölünür.

Örnek 4

A B
Veri Açıklama
%6Yıllık faiz oranı
12Ödeme sayısı
-100Ödeme tutarı
-1000Bugünkü değer
1Ödemenin yılın başlangıcında yapılması gerekmektedir (yukarı bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=GD (A2/12;A3;A4;A5;A6)Yukarıdaki koşullara göre bir yatırımın gelecekteki değeri (2301,40)

Not Aylık olarak hesaplandığından yıllık faiz oranı 12'ye bölünür.


 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft