Excel FVSCHEDULE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce FVSCHEDULE formülünün Türkçe karışılığı GDPROGRAM formülüdür.

Aşağıda GDPROGRAM fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Başlangıçtaki anaparanın, birleşik faiz oranları dizisi uygulandıktan sonraki değerini verir. Değişken veya ayarlanabilir oranlı bir yatırımın gelecekteki değerini hesaplamak için GDPROGRAM fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

GDPROGRAM (FVSCHEDULE) Formülü Kullanımı

 GDPROGRAM (anapara, program) 

GDPROGRAM fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Anapara   - Girilmesi Zorunludur : Bugünkü değerdir.
  • Program   - Girilmesi Zorunludur : Uygulanan faiz oranları dizisidir.

Bazı Uyarılar

Programdaki değerler, sayı veya boş hücre olabilir; bunların dışındaki herhangi bir değer GDPROGRAM için #DEĞER! hata değeri verir. Boş hücre, sıfır (faiz yok) olarak değerlendirilir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=GDPROGRAM (1;{0,09;0,11;0,1})0,09, 0,11, 0,1'in bileşik faiz oranlarıyla 1'in gelecekteki değeri (1,33089)

  • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft