Excel GAMMA.INV  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce GAMMA.INV formülünün Türkçe karışılığı GAMA.TERS formülüdür.

Gama kümülatif dağılımının tersini verir. p = GAMA.DAĞ (x,...) ise GAMA.TERS (p,...) = x.

Dağılımı çarpıtılmış olduğunu sandığınız bir değişkeni incelemek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

GAMA.TERS (GAMMA.INV ) Formülü Kullanımı

 GAMA.TERS (olasılık,alfa,beta) 

GAMA.TERS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Olasılık - Girilmesi Zorunludur : Gama dağılımıyla ilişkili olasılıktır.
  • Alfa - Girilmesi Zorunludur : Dağılım için bir parametredir.
  • Beta - Girilmesi Zorunludur : Dağılımın bir parametresidir. Beta = 1 ise, GAMA.TERS fonksiyonu standart gama dağılımını verir.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenlerden biri metinse, GAMA.TERS fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Olasılık < 1'se veya olasılık > 1 ise, GAMA.TERS #SAYI! hata değerini verir.
  • Alfa ≤ 0 veya beta ≤ 0 ise, GAMA.TERS fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.

Bir olasılık değeri verildiğinde, GAMA.TERS, GAMA.DAĞ (x, alfa, beta, DOĞRU) = olasılık şeklindeki x değerini arar. Bu nedenle, GAMA.TERS'in duyarlığı GAMA.DAĞ'ın duyarlığına bağlıdır. GAMA.TERS yinelemeli bir arama tekniği kullanır. 64 yinelemeden sonra arama yakınsamazsa, işlev #YOK hata değerini verir.

Örnek

A B
Veri Açıklama
0,068094Gama dağılımıyla ilişkili olasılık
9Dağılımın alfa parametresi
2Dağılımın beta parametresi
Formül Açıklama (Sonuç)
=GAMA.TERS (A2,A3,A4)Yukarıdaki terimler için gama birikmeli dağılımının tersi (10,00001131)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft