Excel GAMMADIST Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce GAMMADIST formülünün Türkçe karışılığı GAMADAĞ formülüdür.

Gama dağılımını verir. Çarpıtılmış bir dağılımı olabilecek değişkenleri incelemek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Gama dağılımı sıralı çözümlemede yaygın olarak kullanılır.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlev hakkında daha fazla bilgi için bkz. GAMA.DAĞ fonksiyonu.

GAMADAĞ (GAMMADIST) Formülü Kullanımı

 GAMADAĞ (x,alfa,beta,kümülatif) 

GAMADAĞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • X - Girilmesi Zorunludur : Temel alarak dağılımı değerlendirmek istediğiniz değerdir.
 • Alfa - Girilmesi Zorunludur : Dağılım için bir parametresidir.
 • Beta - Girilmesi Zorunludur : Dağılımın bir parametresidir. Beta = 1 ise, GAMADAĞ fonksiyonu standart gama dağılımını verir.
 • Kümülatif - Girilmesi Zorunludur : İşlev biçimini belirleyen mantıksal değerdir. Kümülatif DOĞRU olursa, GAMADAĞ birikimli dağılım fonksiyonunu verir; YANLIŞ olursa, olasılık yoğunluğu fonksiyonunu verir.

Bazı Uyarılar

 • X, alfa veya beta sayısal değilse, GAMADAĞ fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
 • X < 0 ise, GAMADAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Alfa ≤ 0 veya beta ≤ 0 ise, GAMADAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Gama olasılık yoğunluğu fonksiyonune ilişkin denklem aşağıdaki gibidir:

  Denklem

  Standart gama olasılık yoğunluğu fonksiyonu:

  Denklem

 • Alfa = 1 ise, GAMADAĞ üstel dağılımı verir:

  Denklem

 • Pozitif bir dağılım n için alfa = n/2, beta = 2 ve kümülatif = DOĞRU'ysa, GAMADAĞ n serbestlik derecesiyle (1 - KİKAREDAĞ (x) ) sonucunu verir.
 • Alfa pozitif bir tamsayıysa, GAMADAĞ Erlang dağılımı olarak da bilinir.

Örnek

A B
Veri Açıklama
10,00001131Dağılımı değerlendirmek istediğiniz değer
9Dağılımın alfa parametresi
2Dağılımın beta parametresi
Formül Açıklama (Sonuç)
=GAMADAĞ (A2;A3;A4;YANLIŞ)Yukarıdaki koşullara göre olasılık gama dağılımı (0.032639)
=GAMADAĞ (A2;A3;A4;DOĞRU)Yukarıdaki koşullara göre kümülatif gama dağılımı (0,068094)

Kaynak:Microsoft