Excel GAMMAINV Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce GAMMAINV formülünün Türkçe karışılığı GAMATERS formülüdür.

Gama kümülatif dağılımının tersini verir. p = GAMADAĞ (x;...) ise, GAMATERS (p;...) = x.

Dağılımı çarpıtılmış olduğunu sandığınız bir değişkeni incelemek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlev hakkında daha fazla bilgi için bkz. GAMA.TERS fonksiyonu.

GAMATERS (GAMMAINV) Formülü Kullanımı

 GAMMAINV (olasılık,alfa,beta) 

GAMATERS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Olasılık - Girilmesi Zorunludur : Gama dağılımıyla ilişkili olasılıktır.
  • Alfa - Girilmesi Zorunludur : Dağılım için bir parametredir.
  • Beta - Girilmesi Zorunludur : Dağılımın bir parametresidir. Beta = 1 ise, GAMATERS fonksiyonu standart gama dağılımını verir.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenlerden biri metinse, GAMATERS fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Olasılık < 0 veya olasılık > 1 ise, GAMATERS fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Alfa ≤ 0 veya beta ≤ 0 ise, GAMATERS fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.

Bir olasılık değeri verildiğinde, GAMATERS, GAMADAĞ (x, alfa, beta, DOĞRU) = olasılık şeklindeki x değerini arar. Bu nedenle, GAMATERS'in duyarlığı GAMADAĞ'ın duyarlığına bağlıdır. GAMATERS yinelemeli bir arama tekniği kullanır. 100 yinelemeden sonra arama yakınsamazsa, işlev #YOK hata değerini verir.

Örnek

A B
Veri Açıklama
0,068094Gama dağılımıyla ilişkili olasılık
9Dağılımın alfa parametresi
2Dağılımın beta parametresi
Formül Açıklama (Sonuç)
=GAMATERS (A2;A3;A4)Yukarıdaki terimler için gama birikmeli dağılımının tersi (10,00001131)

Kaynak:Microsoft