Excel GCD Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce GCD formülünün Türkçe karışılığı OBEB formülüdür.

Aşağıda OBEB fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

İki ya da daha fazla tamsayının en büyük ortan bölenini verir. En büyük ortak bölen hem sayı1'i hem de sayı2'yi kalansız bölen en büyük tamsayıdır.

OBEB (GCD) Formülü Kullanımı

 OBEB (sayı1, [sayı2], ...) 

OBEB fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı1, sayı2, ... Sayı1 gerekli, izleyen sayılar isteğe bağlıdır. 1 - 255 arasında değerlerdir. Değer tamsayı değilse kesirli kısmı atılır.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse, OBEB fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Bağımsız değişkenlerden biri sıfırdan küçükse, OBEB fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Bir her sayıyı tam olarak böler.
  • Asal sayıların tam bölenleri yalnızca kendisi ve birdir.
  • OBEB parametresi >=2^53 ise OBEB #SAYI! hata değeri verir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=OBEB (5;2)5 ve 2'nin en büyük ortak böleni (1)
=OBEB (24;36)24 ve 36'nın en büyük ortak böleni (12)
=OBEB (7;1)7 ve 1'in en büyük ortak böleni (1)
=OBEB (5;0)5 ve 0'ın en büyük ortak böleni (5)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft