Excel GEOMEAN Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce GEOMEAN formülünün Türkçe karışılığı GEOORT formülüdür.

Aşağıda GEOORT fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Pozitif bir dizi ya da veri aralığının geometrik ortalamasını verir. Örneğin, değişken oranlara sahip bileşik faiz veri olduğunda, ortalama büyüme hızını hesaplamak için GEOORT fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

GEOORT (GEOMEAN) Formülü Kullanımı

 GEOORT (sayı1, [sayı2], ...) 

GEOORT fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı1, sayı2, ... Sayı1 gereklidir; izleyen numaralar isteğe bağlıdır. Ortalamayı hesaplamak istediğiniz 1 - 255 arasında değişkendir. Virgüllerle ayrılan değişken/ler yerine tek bir dizi ya da bir dizi başvuruyu da kullanabilirsiniz.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olabilir.
  • Mantıksal değerler ve sayının doğrudan değişken/ler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır.
  • Dizi veya başvuru değişkeninde metin, mantıksal değer veya boş hücre varsa, bu değerler gözardı edilir; ancak sıfır değerine sahip hücreler dikkate alınır.
  • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan değişken/ler hatalara yol açar.
  • Bir veri noktası ≤ 0 ise, GEOORT fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Geometrik ortalamanın denklemi:

    Denklem

Örnek

A B
Veri
4
5
8
7
11
4
3
Formül Açıklama (Sonuç)
=GEOORT (A2:A8)Yukarıdaki veri kümesinin geometrik ortalaması (5,476987)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft