Excel GESTEP Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce GESTEP formülünün Türkçe karışılığı BESINIR formülüdür.

Aşağıda BESINIR fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Sayı ≥ sınır_değer ise 1'i, aksi halde 0'ı verir. Bir değerler kümesini filtrelemek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Örneğin, birkaç BESINIR fonksiyonunu toplayarak, bir eşiği aşan değerlerin sayısını hesaplayabilirsiniz.

BESINIR (GESTEP) Formülü Kullanımı

 BESINIR (sayı, [adım]) 

BESINIR fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Sınır_değere göre sınanacak değerdir.
  • Adım   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Eşik değeridir. Sınır_değer için bir değer belirtilmezse BESINIR fonksiyonu sıfırı kullanır.

Uyarı

Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse, BESINIR fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=BESINIR (5;4)5'in 4'ten büyük veya 4'e eşit olup olmadığını denetler (1)
=BESINIR (5;5)5'in 5'ten büyük veya 5'e eşit olup olmadığını denetler (1)
=BESINIR (-4;-5)-4'ün -5'ten büyük veya -5'e eşit olup olmadığını denetler (1)
=BESINIR (-1;0)-1'in 0'dan büyük veya 0'a eşit olup olmadığını denetler (0)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft