Excel GETPIVOTDATA Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce GETPIVOTDATA formülünün Türkçe karışılığı ÖZETVERİAL formülüdür.

Aşağıda ÖZETVERİAL fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir PivotTable raporunda saklanan verileri verir. ÖZETVERİAL'ı bir PivotTable raporundan özet veri almak için verilerin raporda görünür olması koşuluyla kullanabilirsiniz.

Not Basit bir ÖZETVERİAL formülünü hızlı biçimde girmek için, değeri vermek istediğiniz hücreye = yazın ve getirmek istediğiniz veriyi içeren PivotTable raporu hücresini tıklatın.

ÖZETVERİAL (GETPIVOTDATA) Formülü Kullanımı

 ÖZETVERİAL (veri_alanı, pivot_tablo, [alan1, öğe1, alan2, öğe2], ...) 

ÖZETVERİAL fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Veri_alanı   - Girilmesi Zorunludur : Almak istediğiniz verileri içeren veri alanının çift tırnak içine alınmış adıdır.
 • Pivot_tablo   - Girilmesi Zorunludur : PivotTable raporundaki herhangi bir hücreye, hücre aralığına veya adlandırılmış hücre aralığına başvurudur. Bu bilgi, almak istediğiniz verilerin hangi PivotTable raporunda bulunduğunu belirlemek için kullanılır.
 • Alan1, Öğe1, Alan2, Öğe2   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Almak istediğiniz verileri açıklayan en az bir, en çok 126 alan adı ve öğe adı çiftidir. Çiftler herhangi bir sırada olabilir. Alan adları ve tarih veya sayılar dışındaki öğe adları çift tırnak içine alınır. OLAP PivotTable raporlarında, öğeler, öğenin kaynak adının yanı sıra, boyutun kaynak adını da içerebilir. OLAP PivotTable raporundaki bir alan ve öğe çifti şöyle görünebilir:

  "[Ürün]","[Ürün].[Tüm Ürünler].[Gıdalar].[Pişmiş Gıdalar]"

Bazı Uyarılar

 • ÖZETVERİAL hesaplamalarına hesaplanan alanlar veya öğeler veya özel hesaplamalar katılır.
 • Pivot_tablo, iki veya daha çok PivotTable raporu içeren bir aralıksa veriler, aralıkta en son oluşturulan rapordan alınacaktır.
 • Alan ve öğe değişken/leri tek bir hücreyi tanımlıyorsa, hücrenin değeri ne olursa olsun (dizi, sayı, hata ve benzeri) değer verilir.
 • Öğe bir tarih içeriyorsa, farklı bir yerel ayarda açılsa bile değerin korunabilmesi için, değer bir seri numarası olarak veya TARİH fonksiyonu kullanılarak doldurulmalıdır. Örneğin, 5 Mart 1999 tarihini gösteren bir öğe 36224 veya TARİH (1999,3,5) olarak girilebilir. Saat değerleri ise ondalık değer olarak veya SAAT fonksiyonu kullanılarak girilebilir.
 • Özet_tablo içinde bir PivotTable raporu bulunan bir aralık değilse, ÖZETVERİAL, #BAŞV! hata değerini verir.
 • Bağımsız değişkenler görünür bir alanı tanımlamıyorsa veya içinde filtre uygulanan verilerin görüntülenmediği bir rapor filtresi içeriyorsa, ÖZETVERİAL fonksiyonu #BAŞV! hatası verir.

Örnek

PivotTable raporunu içeren aralıklar şunlardır:

Çalışma sayfası

Örnek Sonuç
ÖZETVERİAL ("Satış", $A$4)Satışlar alanının genel toplamı olan 49.325$ değerini verir.
ÖZETVERİAL ("Satış Toplamı", $A$4)Formülü de Satışlar alanının genel toplamı olan 49.325$ değerini verir. Alan adı, sayfada görüntülendiği biçimde veya başındaki ek ("Toplam", "Sayı", vb.) olmadan girilebilir.
ÖZETVERİAL ("Satış", $A$4, "Ay", "Mart")Mart ayının genel toplamı olan 30.337$ değerini verir.
ÖZETVERİAL ("Satış", $A$4, "Ay", "Mart", "Ürün", "Üretim", "Satış Temsilcisi", "Biber")10.201$ değerini verir.
ÖZETVERİAL ("Satış", $A$4, "Bölge", "Güney")Güney bölgesinin verileri görünür durumda olmadığı için #BAŞV! hatasını verir.
ÖZETVERİAL ("Satış", $A$4, "Ürün", "İçecek", "Satış Temsilcisi", "Etikan")Etikan adlı satış temsilcisinin içecek satışları için toplam değer bulunmadığından #BAŞV! hatasını verir.

Kaynak:Microsoft