Excel GROWTH Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce GROWTH formülünün Türkçe karışılığı BÜYÜME formülüdür.

Aşağıda BÜYÜME fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Varolan verileri kullanarak tahmin edilen üstel büyümeyi hesaplar. BÜYÜME, varolan x-değerlerini ve y-değerlerini kullanarak belirtilen yeni x-serisi değerleri için y-değerlerini verir. Üstel bir eğriyi varolan x-değerlerine ve y-değerlerine uydurmak için de BÜYÜME fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

BÜYÜME (GROWTH) Formülü Kullanımı

 BÜYÜME (bilinen_y'ler, [bilinen_x'ler], [yeni_x'ler], [sabit]) 

BÜYÜME fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Bilinen_y'ler   - Girilmesi Zorunludur : Y = b*m^x ilişkisinde zaten bildiğiniz y değerleri kümesidir.
  • Bilinen_y'ler tek bir sütundaysa, bilinen_x'lerin her sütunu ayrı bir değişken olarak yorumlanır.
  • Bilinen_y'ler tek bir satırdaysa, bilinen_x'lerin her satırı ayrı bir değişken olarak yorumlanır.
  • Bilinen_y'lerde 0 ya da negatif sayılar varsa, BÜYÜME fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Bilinen_x'ler   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Y = b*m^x ilişkisinde zaten bildiğiniz isteğe bağlı x değerleri kümesidir.
  • Bilinen_x'ler dizisi bir veya daha fazla değişken kümesi içerebilir. Yalnızca bir değişken kullanılıyorsa, bilinen_y'ler ve bilinen_x'ler eşit boyutlarda olmak koşuluyla herhangi bir şekildeki aralıklar olabilir. Birden fazla değişken kullanılıyorsa, bilinen_y'ler bir vektör olmalıdır (bir satır yüksekliğinde veya bir sütun genişliğinde bir aralık) .
  • Bilinen_x'ler belirtilmezse, bilinen_y'lerle aynı büyüklükte olan {1,2,3,...} dizisi olmalıdır.
 • Yeni_x'ler   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : BÜYÜME fonksiyonunun karşılık gelen y değerlerini vermesini istediğiniz yeni x değerleridir.
  • Yeni_x'ler de bilinen_x'ler gibi, her değişken için bir sütun (veya satır) içermelidir. Bilinen_y'ler tek bir sütundaysa, bilinen_x'ler ve yeni_x'ler aynı sayıda sütuna sahip olmalıdır. Bilinen_y'ler tek bir satırdaysa, bilinen_x'ler ve yeni_x'ler aynı sayıda satıra sahip olmalıdır.
  • Yeni_x'ler belirtilmezse, bilinen_x'lerle aynı olduğu varsayılır.
  • Bilinen_x'ler ve yeni_x'ler belirtilmezse, bilinen_y'lerle aynı boyuttaki {1,2,3,...} dizisi oldukları varsayılır.
 • Sabit   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : B sabitinin 1 olup olmayacağını belirten mantıksal bir değerdir.
  • Sabit DOĞRU'ysa veya belirtilmemişse, b normal şekilde hesaplanır.
  • Sabit YANLIŞ'sa, b 1'e eşit olur ve m değerleri y = m^x olacak şekilde ayarlanır.

Bazı Uyarılar

 • Dizi veren formüller, doğru sayıda hücre seçildikten sonra dizi formülleri olarak girilmelidir.
 • Bilinen_x'ler gibi bir değişken için bir dizi sabiti girerken, aynı satırdaki değerleri ayırmak için noktalı virgül, satırları ayırmak için ters eğik çizgi kullanabilirsiniz.

Örnek

Bu örnekte, LOT örneğiyle aynı veri kullanılmıştır. İlk formül bilinen değerlere karşılık gelen değerleri gösterir. İkinci formül ise, üstel yönelim sürerse, izleyen ayın değerlerini öngörür.

A B C
Ay Birimler Formül (Karşılığı Birim)
1133.100=BÜYÜME (B2:B7, A2:A7)
1247.300
1369.000
14102.000
15150.000
16220.000
Ay Formül (Öngörülen Birim)
17=BÜYÜME (B2:B7, A2:A7, A9:A10)
18

Not Örnekteki formülün dizi formülü olarak girilmesi gerekir. Örneği boş bir kopyaladıktan sonra, formül hücresiyle başlayan C2:C7 veya B9:B10 aralığını seçin. F2 tuşuna ve ardından CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Formül dizi formülü olarak girilmezse, tek sonuçlar 32618,20377 ve 320196,7184'tür.


 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft